Książka Listopada 2017 „Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą” Anny Grochowskiej

Jury nagrody „Krakowska Książka Miesiąca” uhonorowało tytułem „Krakowskiej Książki Miesiąca Listopada” „Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą” Anny Grochowskiej.

Wręczenie nagrody i spotkanie z autorką odbyło się 9 listopada 2017 roku w Filii 21 przy ulicy Królewskiej 59. Spotkanie poprowadził Bronisław Maj.

Grochowska Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą

 

Anna Grochowska (1987) – absolwentka filologii polskiej i historii sztuki, wykładowczyni na Wydziale Polonistyki UJ. Twórczyni i redaktorka serii Ścieżkami Pisarzy oraz festiwalu literackiego pod tą samą nazwą. Badaczka cracovianów i de natu krakowianka, joginka. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014).

 

🔹 Książka o Domu Literatów to owoc wieloletnich badań Anny Grochowskiej, która rzetelnie wywiązała się ze swojego zadania. Zrekonstruowała listy byłych lokatorów, szperała w niepublikowanych dotąd archiwach, przeprowadziła wiele rozmów z żyjącymi byłymi mieszkańcami Krupniczej 22, przeczesywała pamiętniki, wspomnienia, korespondencje i inne spisane relacje. W efekcie w okraszonej licznymi anegdotami książce Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą znajdziemy najważniejsze, często unikatowe informacje związane z Domem Literatów, zapoznamy się z jego historią sportretowaną na tle przemian społeczno-politycznych w kraju i przyjrzymy się najbarwniejszym lokatorom Domu Literatów.

 

🔹 Słynny krakowski Domu Literatów doczekał się swojej monografii!
„Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą” to długo wyczekiwana opowieść o legendarnej kamienicy, w której od 1945 roku zamieszkiwała plejada gwiazd polskiej literatury. Mieszkali tu – począwszy od młodopolanina Artura Górskiego, przez sprawującą pieczę nad spuścizną Witkacego wdowę Jadwigę Witkiewiczową i Annę Brzozowską, córkę Stanisława Brzozowskiego, po „papieża awangardy” Tadeusza Peipera –reprezentanci pokolenia1910, pokolenia Kolumbów, pokolenia „pryszczatych”, pokolenia ’56, Nowej Fali oraz pokolenia ’76. Znajdziemy tu tak ważne nazwiska jak: Wisława Szymborska, Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jerzy Andrzejewski, Halina Poświatowska, Anna Świrszczyńska, Stefan Kisielewski i wielu innych.

 

Wydarzenie na Facebooku

 

 GALERIA ZDJĘĆ