IV Krakowski Konkurs Języka Angielskiego o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II

Konkurs dla uczniów klas V szkół podstawowych.