10. Konkurs im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki 2023

Zapraszamy poetów, którzy marzą o debiucie książkowym do udziału w dziesiątej edycji konkursu na najlepszy zestaw wierszy 2023 roku. Nagrodę w konkursie stanowi wydanie wybranego przez jury tomu poetyckiego, spotkanie autorskie oraz promocja książki podczas tegorocznej NOCY POEZJI. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2023 r.

Ideą zainicjowanego w 2014 roku przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa konkursu jest promocja debiutów poetyckich poprzez wsparcie autorów u progu ich kariery zawodowej. Od roku 2021 organizatorem Konkursu jest Biblioteka Kraków.

Patronką konkursu, począwszy od II edycji (2015), została Anna Świrszczyńska (1909−1984), wybitna polska poetka, autorka m.in. słynnego tomu Jestem baba (1972), która dokonała swoistej rewolucji w polskiej poezji, zarówno pod względem języka, jak i treści. Czesław Miłosz w poświęconej poetce książce Jakiegoż to gościa mieliśmy napisał, że Anna Świrszczyńska pod wieloma względami „wyprzedziła swój czas”. Jako córka malarza swobodnie poruszała się „wśród znaków całego kulturalnego dziedzictwa”. O sprawach codziennego życia pisała tak „jak żadna poetka polska się nie odważyła”. Już jej wczesne wiersze, „stylizowane, intertekstowe, jak się dziś mówi, naśladują, udają parodiują, igrają, czyli stosują sposoby, które stały się modne dopiero przy końcu stulecia” (cyt. za: Cz. Miłosz, Jakiegoż to gościa mieliśmy, Kraków 2012, s. 46−47, 113). Wiersze Anny Świrszczyńskiej przetrwały próbę czasu.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (+48) 12 618 91 00 w. 138 lub 797 303 001 w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU