I edycja Nagrody Żółtej Ciżemki

Zapraszamy do zgłaszania książek do I edycji Nagrody Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży. Celem jej ustanowienia jest uhonorowanie najpiękniejszych i najwartościowszych polskich wydawnictw adresowanych do młodszych czytelników.

W 2017 roku, czyli w setną rocznicę śmierci Antoniny Domańskiej, Biblioteka Kraków podjęła decyzję o powołaniu ogólnopolskiej Nagrody Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży. Obierając na patronkę Nagrody Antoninę Domańską, autorkę powieści i opowiadań historycznych, nawiązano do najlepszych polskich tradycji literatury dla dzieci. Biblioteka Kraków za cel ustanowienia Nagrody Żółtej Ciżemki przyjęła uhonorowanie najpiękniejszych i najbardziej wartościowych polskich wydawnictw adresowanych do młodszych czytelników. Poprzez tę inicjatywę pragnie wyróżnić tych rodzimych autorów, ilustratorów, grafików, dzięki którym literatura może wciąż silnie oddziaływać na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, a przy tym przynosić im intelektualną, emocjonalną i estetyczną przyjemność z obcowania ze światem dobrej książki.

Nagroda

Fundatorem Nagrody jest Prezydent Miasta Krakowa. Nagroda w wysokości 25 000 złotych będzie podzielona pomiędzy Laureatów.

Zgłaszanie kandydatów do Nagrody

Kandydatów do Nagrody zgłaszają czytelnicy, związki twórcze, instytucje kultury, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, członkowie Kapituły Nagrody.

Książki wydane w 2016 roku można zgłaszać do Nagrody do dnia 10 listopada 2017 roku. Wydawca przesyła 5 egzemplarzy zgłoszonej książki w terminie do 20 listopada 2017 roku, z dopiskiem Nagroda Żółta Ciżemka.

Kapituła Nagrody:

  • prof. dr hab. Alicja Baluch
  • Marcin Bruchnalski
  • dr Stanisław Dziedzic
  • Izabela Ronkiewicz-Brągiel
  • dr Anna Skoczek
  • dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar

Wręczenie Nagrody

Werdykt Jury zostanie ogłoszony w grudniu 2017 roku. Na uroczystość wręczenia Nagrody zaproszeni będą finaliści, czyli twórcy trzech najlepszych – zdaniem Kapituły – książek.

Lista krakowska przy Nagrodzie Żółtej Ciżemki

Kapituła nie tylko wyłoni Laureatów Nagrody, ale i opracuje specjalną listę książek o Krakowie i książek krakowskich twórców.

 

REGULAMIN

FORMULARZ (docx)

FORMULARZ (pdf)

 

KONTAKT: Anna Gregorczyk, tel. 12 618 91 22, anna.gregorczyk@biblioteka.krakow.pl

 

konkurs żółta ciżemka