Ukazał się pierwszy numer kwartalnika literackiego „Czas Literatury”

21 marca – przy okazji Międzynarodowego Dnia Poezji – ukazał się premierowy numer kwartalnika literackiego „Czas Literatury”, którego wydawcą jest Biblioteka Kraków.

Pismo powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie krakowskich środowisk literackich i ma stanowić ogólnopolską płaszczyznę dyskusji na temat współczesnych nurtów literackich. Ma być też miejscem promującym współczesną literaturę polską, ale i światową.

Już w pierwszym numerze ukazały się przekłady znanych twórców – choćby Jamesa Matthew Berrie’go w przekładzie Aleksandry Wieczorkiewicz, czy Jerzego Pietrkiewicza w przekładzie Jacka Dehnela. W numerze znajdziemy też utwory poetyckie twórców mieszkających poza Polską, ale tworzących literaturę w języku polskim (Anna Frajlich czy Joanna Rostropowicz-Clark wspominają zmarłego w 2016 r. Janusza Głowackiego). Na stronach kwartalnika znajdziemy też rozmowy z prof. Ryszardem Koziołkiem oraz Ernestem Bryllem, prozę (Mieczysław Machnicki, Kazimierz Orłoś, Andrzej Dybczak, Henryk Waniek, Jacek Moskwa i poezje (Beata Bronakowska, Aldona Kopkiewicz, Zygmunt Ficek, Jerzy Kronhold, Małgorzata Lebda, Michał Sobol, Karina Stempel, Urszula Zajączkowska czy w Ernest Bryll) oraz eseje znanych pisarzy polskich.

Redaktorem naczelnym kwartalnika jest Jacek Hajduk, który w swym tekście „… a słowa potrzebują Czasu Literatury”, za to, że pismo mogło się ukazać, wyraża wdzięczność trzem osobom – „śp Bogdanowi Rogatko, który zwrócił uwagę na taka potrzebę, Michałowi Zabłockiemu, który jego inicjatywę podjął (…) a także Andrzejowi Kuligowi, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, bez którego przychylności pismo nie mogłoby się ukazać”.

„Czas Literatury” dostępny jest w całej Polsce, w salonach Empiku i Kolportera, można też zaprenumerować za pośrednictwem strony internetowej www.czasliteratury.pl, u wydawcy, w Bibliotece Kraków.

Zapraszamy do czytania „Czasu Literatury”!