Wyimki z Niepodległości…

Biblioteka Kraków, w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zaplanowała cykl wykładów pt. „Wyimki z Niepodległości”. Prelekcje prezentujące wybrane aspekty tego okresu wygłoszą: Piotr Boroń, dr hab. Marek Karwala, Marek Sosenko oraz prof. Franciszek Ziejka.

Raz patrzymy na rok 1918 poprzez pryzmat literatury czy pieśni patriotycznych, raz przyglądamy się pozostałym dokumentom życia codziennego czy historii konkretnych osób zasłużonych w tej trudnej drodze do wolności. Fakty, miejsca, bohaterów mocną nicią będzie wiązał Kraków, który odegrał zasadniczą rolę w odradzaniu się suwerennej Polski.

 


Najbliższe wykłady:

21 września, godz. 18.00 | Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” ul. Szczepańskiej 1
Drukowane pamiątki kwest na cele patriotyczne. Wykład Marka Sosenki

Dobroczynność leżąca w naturze człowieka uaktywniała się w potrzebie. W Polsce jedną z najważniejszych, były potrzeby na cele patriotyczne i wojenne. Pierwsze papierowe pamiątki kwest powstały w II połowie XIX wieku i były to tzw. „Telegramy Kościuszkowskie” z dużą dopłatą na „Cele Narodowe i Dobroczynne”. Początek XX wieku i rocznice Odsieczy Wiedeńskiej oraz Powstania Styczniowego zaowocowały najbardziej typowymi tzw. znaczkami kwestarskimi, przypinanymi ofiarodawcy do ubrania. Wszystkie stanowią dziś niezwykły zapis historii i są przedmiotem badań naukowych.

Marek Sosenko to znany i ceniony kolekcjoner, archiwista, autor wielu niezwykłych wystaw i publikacji. Wszechstronna wiedza i doświadczenie wynikające z obcowania z dawnymi przedmiotami stawiają go w pierwszym rzędzie autorytetów w wielu dziedzinach historii kultury materialnej.

Za nami:

Niepodległość w literaturze. Wykład dra hab. Marka Karwali

Wykład na temat literatury polskiej u zarania i po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, utworów, które przywoływały obrazy wojenne, a także wszelkie działania przybliżające „jutrzenkę swobody”. Zniewolone narody liczyły na odzyskanie niepodległości. Literatura była zwierciadłem tych nastrojów, które im bliżej 1918 roku, tym narastały na sile.
 
Marek Karwala – dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; autor książek o poezji współczesnej oraz o szeroko rozumianej kulturze m.in. Polska poezja XX wieku. Klucze do interpretacji, t. I i II, Wyd. Znak, Kraków 2000; wygłosił w placówkach naukowych oraz oświatowo-kulturalnych blisko tysiąc wykładów o literaturze i sztuce. Juror licznych konkursów literackich o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.