Zagłosuj na projekt „Tablety w Twojej bibliotece”!

10 września rozpoczęło się głosowanie w III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do 5 października mieszkańcy regionu będą mogli wybierać z puli aż 150 różnych zadań. Każdy, kto mieszka w Małopolsce i skończył 16 lat, będzie mógł oddać tylko 1 głos, ale za to na dowolne zadanie ze swojego subregionu.

Wśród zadań zakwalifikowanych do tegorocznej edycji znalazł się projekt „Tablety w Twojej bibliotece”.

Tablety w Twojej bibliotece

Projekt przewiduje zakup do bibliotek publicznych mobilnego sprzętu elektronicznego w postaci tabletów oraz przeprowadzenie warsztatów, które zaprezentują nowe technologie i możliwości twórcze jakie dają współczesnemu człowiekowi. Działania te uatrakcyjnią ofertę bibliotek, które są miejscem spotkań z książką oraz kulturą multimedialną i nowymi technologiami. Warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych edukatorów, adresowane do różnych środowisk i grup wiekowych, rozwiną kompetencje cyfrowe, będą przeciwdziałać e-wykluczeniu oraz pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności korzystania z nowych technologii w sposób kreatywny i świadomy.

 

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb i daje możliwość wskazania, co jest dla nich szczególnie ważne. W tym roku na realizację zwycięskich inicjatyw Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 8 mln zł.