60 lat Filii nr 56 – z tej okazji wyjątkowy konkurs dla dzieci!

Od 3 marca do 25 kwietnia trwa konkurs na lapbooka dla dzieci w wieku 6-15 lat. Temat przewodni? Historia Filii nr 56 (oddział dla dzieci) lub wydarzenia, które w niej organizowano.

Praca konkursowa to lapbook, czyli papierowa plansza w formacie A3 lub A2, lub składana teczka, z zamieszczonymi wewnątrz wiadomościami dotyczącymi oddziału dla dzieci Filii nr 56 (ciekawostki, zdjęcia, wydarzenia, historia). Teczka lub plansza jest przestrzenią na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy zdjęcia. Wszystkie informacje umieszczone są np. w wyciętych i naklejanych kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach, na karteczkach, wachlarzach, harmonijkach, diagramach itp.

Do każdej pracy obowiązkowo należy dołączyć Kartę Zgłoszenia wypełnioną czytelnie drukowanymi literami lub na komputerze i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu, zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych, a opcjonalnie zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu.

Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Zaproszenie przesłane zostanie e-mailowo lub przekazane telefonicznie.

KARTA ZGŁOSZENIA I REGULAMIN – POBIERZ