Entries by BK

Zasady korzystania z biblioteki w czasie stanu epidemii

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 26.11.2020 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw  RP (poz.  2091) dopuszczalne jest prowadzenie przez biblioteki publiczne działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów, pod warunkiem zapewnienia aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała ograniczona liczba osób. Obowiązują przy tym dotychczasowe obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, w tym:

Pytania i odpowiedzi 10.08.2019

10 sierpnia 2020 Biblioteka Kraków otrzymała następujące pytania dot. „Dostawy mebli dla filii bibliotecznych przy ul. Przyzby 10 w Krakowie” Znak sprawy DZP.26.3.11.2020 1. Poz. 39 Gablota wystawiennicza, stelaż biały: podali Państwo tylko link do strony z bardzo wieloma wymiarami gablot oraz różnymi dodatkowymi opcjami, uprzejmie proszę uszczegółowić jakich gablot Państwo oczekują. 2. Poz. 40 […]