Entries by BK

Planszówki w Bibliotece Kraków

Od maja 2019 r. w Bibliotece Kraków działa darmowa wypożyczalnia gier planszowych. Prawie 600 planszówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych wartych blisko 50 tys. zł. zostało zakupionych ze środków Budżetu Obywatelskiego.

Rozstrzygnięcie Konkursu Wawelskiego

Znamy wyniki konkursu dla młodzieży na opracowanie numeru gazety, której treścią miały być wybrane wydarzenia z 1787 roku – dwutygodniowy pobyt w Krakowie ostatniego polskiego króla, wydarzenia w Europie i świecie, a także tematy związane z modą, kulinariami i reklamami tamtego okresu. Treści historyczne należało ująć w odpowiednie gatunki dziennikarskie, jak: wywiad, felieton, recenzja, reportaż i opisać […]

Czas bibliotekarzy. Cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych | grudzień

 Celem projektu „Czas Bibliotekarzy”, realizowanego przez Bibliotekę Kraków w 2019 roku, jest podniesienie kompetencji pracowników, uzyskanie przez nich nowych umiejętności i wiedzy, która wpłynie na rozszerzenie i udoskonalenie jakości usług bibliotecznych, podniesienie standardów dotychczas oferowanych usług oraz zwiększenie poziomu zadowolenia użytkowników.