Entries by BK

Gra Kod Krakowa. Szkolenia

Wraz z Fundacją BOOKowy Dom zapraszamy bibliotekarzy, nauczycieli, instruktorów i rodziców na szkolenia „KOD KRAKOWA – gra planszowa zintegrowana z internetową platformą wiedzy”.

Hipokrene. Warsztaty literackie

Uprawiasz literaturę już od szeregu lat – opublikowałeś kilka tomów poetyckich, może zbiory opowiadań, sztukę sceniczną, scenariusz…, ale chciałbyś doskonalić swój warsztat, spotykać się z innymi twórcami, dyskutować o sztuce słowa, wykonywać konkretne ćwiczenia mające służyć podniesieniu jakości Twojego pisarstwa…

Konkurs literacki

Zachęcamy uczniów klas V–VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie literackim przygotowanym przez Zamek Królewski na Wawelu i Bibliotekę Kraków pt. „Gazeta okolicznościowa z pobytu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Krakowie w czerwcu 1787 roku”.

Czas bibliotekarzy. Cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych

Celem projektu „Czas Bibliotekarzy”, realizowanego przez Bibliotekę Kraków w 2019 roku, jest podniesienie kompetencji pracowników, uzyskanie przez nich nowych umiejętności i wiedzy, która wpłynie na rozszerzenie i udoskonalenie jakości usług bibliotecznych, podniesienie standardów dotychczas oferowanych usług oraz zwiększenie poziomu zadowolenia użytkowników.