Wprowadzone przez Diana

„Biblioteczne mosty kulturowe”, czyli stawiamy na integrację! / „Бібліотечні культурні мости”, або ми вибираємо інтеграцію!

Od czerwca do października zapraszamy do wyjątkowego projektu „Biblioteczne mosty kulturowe”. Będzie integrować społeczność Krakowa i migrantów zza wschodniej granicy! Chcemy, by pomogło to osobom, które przyjechały z Ukrainy, odnaleźć w naszym mieście nie tylko bezpieczną przystań, ale i atrakcyjną ofertę kulturalną…