Bibliografia Małopolski

Bibliografia Małopolski jest cennym źródłem wiadomości o regionie w ujęciu współczesnym i historycznym. W Bibliotece Kraków rejestrowane są dokumenty treściowo związane z obszarem administracyjnym miasta Krakowa i uzupełniają one zasób Bibliografii Małopolski o materiały lokalne. W drodze selekcji wybierane są materiały o istotnej wartości informacyjnej, z naciskiem na dokumentowanie dorobku kulturowego Krakowa.

Zasięg wydawniczo-formalny bibliografii obejmuje głównie artykuły z czasopism lokalnych, a także książki lub ich fragmenty. Poza opisami bibliograficznymi, gromadzonymi w bazie elektronicznej, zbierane są również dokumenty życia społecznego (katalogi wystaw, programy imprez, plakaty, broszury, foldery, prospekty turystyczne, druki okolicznościowe, zaproszenia). Największa aktualnie liczba dokumentów życia społecznego dotyczy treściowo obszaru Nowej Huty. Zbiór ten, posiadający osobny rejestr kartkowy, znajduje się w Filii nr 48 Biblioteki Kraków i jest udostępniany na miejscu w Centrum Wiedzy o Regionie.

W 2015 roku zasoby baz bibliograficznych bibliotek miejskich Krakowa zostały włączone do wspólnej bazy Bibliografii Małopolski, znajdującej się pod nadzorem merytorycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Bibliografia Małopolski, będąca częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, jest obecnie współtworzona przez 22 biblioteki publiczne województwa małopolskiego.

Bibliografia regionalna, opracowywana w Bibliotece Kraków, stanowi połączenie zawartości czterech baz bibliograficznych tworzonych przez funkcjonujące do końca 2016 roku biblioteki miejskie Krakowa (Śródmiejską, Krowoderską, Podgórską i Nowohucką). Od stycznia 2017 roku bibliografia ta jest koordynowana przez Dział Informacyjno-Bibliograficzny Biblioteki Kraków.