Bibliografia Małopolski

Bibliografia Małopolski jest źródłem wiadomości o regionie w ujęciu współczesnym i historycznym. Zasięg wydawniczo-formalny Bibliografii Małopolski obejmuje głównie artykuły z czasopism lokalnych, książki lub ich fragmenty, a także wybrane dokumenty życia społecznego (katalogi wystaw, broszury, foldery, druki okolicznościowe).

Baza on-line „Bibliografia Małopolski” znajduje się pod nadzorem merytorycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Stanowi część ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych. Jest obecnie współtworzona przez 22 biblioteki publiczne województwa małopolskiego.

W Bibliotece Kraków rejestrowane są dokumenty treściowo związane z obszarem administracyjnym miasta Krakowa i uzupełniają one zasób Bibliografii Małopolski o materiały lokalne. W drodze selekcji wybierane są materiały o istotnej wartości informacyjnej, z naciskiem na dokumentowanie dorobku kulturowego Krakowa.

Bibliografia regionalna, opracowywana w Bibliotece Kraków, jest kontynuacją prac bibliograficznych prowadzonych wcześniej w czterech odrębnych bibliotekach miejskich Krakowa (Krowoderskiej, Nowohuckiej, Podgórskiej i Śródmiejskiej). Od stycznia 2017 roku bibliografia regionalna w Bibliotece Kraków jest koordynowana przez Dział Informacyjno-Bibliograficzny.