„Biblioteczne mosty kulturowe”, czyli stawiamy na integrację! / „Бібліотечні культурні мости”, або ми вибираємо інтеграцію!

Od czerwca do października zapraszamy do wyjątkowego projektu „Biblioteczne mosty kulturowe”. Będzie integrować społeczność Krakowa i migrantów zza wschodniej granicy! Chcemy, by pomogło to osobom, które przyjechały z Ukrainy, odnaleźć w naszym mieście nie tylko bezpieczną przystań, ale i atrakcyjną ofertę kulturalną…

W ramach projektu zrealizowane zostaną trzy bloki:

  • „Otwarta księga” – cykl warsztatów z elementami biblioterapii, warsztaty teatralne, podczas których powstanie dwujęzyczny spektakl, zajęcia artystyczne tworzenia ilustracji do teatru kamishibai połączone z rodzinnym konkursem plastycznym.
  • „Z książką po Krakowie” – spacery śladami pisarzy i wątków powieściowych prowadzone w językach polskim i ukraińskim oraz literacka gra terenowa na podstawie krakowskich legend
  • „Biblioteka kultury” – seria spotkań autorskich z rozmaitymi pisarzami związanymi z Krakowem lub piszącymi o naszym mieście.

 

Kluczowym słowem tego projektu jest INTEGRACJA. Chcemy wykorzystać naturalny potencjał biblioteki jako miejsca bezpiecznego, spokojnego i atrakcyjnego, gdzie można poznać nie tylko literaturę, ale i lokalną historię oraz kulturę, a także spotkać otwartych i życzliwych ludzi.

 


Від червня до жовтня запрошуємо вас взяти участь у винятковому проєкті „Бібліотечні культурні мости”. Він буде інтегрувати громаду Кракова і мігрантів з України! Ми хочемо, щоб це допомогло людям, які приїхали, знайти в нашому місті не лише безпечну пристань, а й привабливу культурну пропозицію…

У рамках проєкту будуть реалізовані три блоки:

Відкрита книга” – цикл майстер-класів з елементами бібліотерапії, театральні майстер-класи, під час яких буде створена двомовна вистава, художні заняття для творення ілюстрацій до театру камішібай, пов’язані з сімейним художнім конкурсом.

З книжкою по Кракові” – екскурсії шляхами письменників і сюжетів повістей, проведені польською та українською мовами, а також літературна теренова гра на базі краківських легенд.

Бібліотека культури” – серія авторських зустрічей з різноманітними письменниками, пов’язаними з Краковом, або тими, які пишуть про наше місто.

Ключовим словом цього проєкту є ІНТЕГРАЦІЯ. Ми хочемо використати природній потенціал бібліотеки як безпечного, спокійного і привабливого місця, де можна пізнати не лише літературу, але і місцеву історію і культуру, а також зустріти відкритих і доброзичливих людей.