Biblioteka Kraków przyjęta do prestiżowej organizacji międzynarodowej

W lipcu Biblioteka Kraków zakończyła proces aplikacyjny do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (The International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) prestiżowej instytucji reprezentującej bibliotekarzy i pracowników informacji na świecie.

Powołana do życia w 1927 w Edynburgu organizacja liczy obecnie 1400 członków w ponad 140 krajach. IFLA została zarejestrowana w Holandii w 1971 roku, zaś biblioteka Królewska, narodowa biblioteka Holandii w Hadze, zapewnia kierownictwu IFLA niezbędne wyposażenie.

IFLA jest niezależną, międzynarodową, pozarządową organizacją typu „non-profit”. Kluczowymi obszarami działalności Federacji są promowanie wysokiego standardu usług bibliotecznych i informacyjnych, a także upowszechnianie rozumienia wartości dobrej biblioteki i serwisu informacyjnego.

 

Biblioteka Kraków uzyskała członkostwo instytucjonalne zgłaszając akces do dwóch sekcji: biblioteki publiczne oraz biblioteki metropolitalne.

 

logo-ifla-with-text

 

Więcej informacji na stronie – https://www.ifla.org/