262 893 zł tyle Biblioteka Kraków otrzymała w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025!

W ramach wykonanego zadania  „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-bookówi/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” za otrzymaną z Biblioteki Narodowej kwotę zakupiliśmy dla naszych filii:

9 178 egz. książek, w tym: literaturę piękną dla dorosłych – 4 068 egz., literaturę piękną dla dzieci 2 956 egz., książki popularnonaukowe dla dorosłych – 1 894 egz. oraz książki popularnonaukowe dla dzieci – 260 egz.,

natomiast z wymaganego wkładu własnego nabyliśmy do filii Biblioteki Kraków 28 107 egz. książek za kwotę 740 949,82 zł, 3 971 egz. audiobooków za kwotę 75 389,96 zł oraz za kwotę 240 605,28 zł zakupiliśmy kody zdalnego dostępu do e-booków.

Celem i zadaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych. Zakup materiałów bibliotecznych znacząco wpłynął na uatrakcyjnienie oferty Biblioteki Kraków – zarówno w tradycyjnej formie książki drukowanej, jak też poprzez kody dostępu do nowości wydawniczych, które cieszą się coraz większą popularnością w gronie naszych użytkowników.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.