Biblioteka Kraków z dofinansowaniem!

240 109 zł – tyle Biblioteka Kraków otrzymała w tym roku w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”! Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu wsparcie, kształtowanie oraz promowanie postaw proczytelniczych. 14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych i książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Od tego momentu, rozpoczyna się proces realizacji zadania.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.