Biblioteka Kraków z dofinansowaniem!

240 109 zł – tyle Biblioteka Kraków otrzymała w tym roku w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”! Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lat 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych zakupiono dla filii Biblioteki Kraków 9 232 wol. książek drukowanych w tym: literatura piękna dla dorosłych – 5 155 egz., literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 3 745 egz., literatura niebeletrystyczna – 332 egz. za łączną kwotę 217 559,35 zł oraz 1 595 kodów dostępu za kwotę 22 549,65 zł.

Zakup materiałów bibliotecznych znacząco wpłynął na uatrakcyjnienie oferty Biblioteki Kraków zarówno w tradycyjnej formie książki drukowanej, jak też poprzez kody dostępu do nowości wydawniczych, które cieszą się coraz większą popularnością w gronie naszych użytkowników.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu wsparcie, kształtowanie oraz promowanie postaw proczytelniczych. 14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych i książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Od tego momentu, rozpoczął się proces realizacji zadania.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.