Biblioteka Kraków zacieśnia współpracę z Wilnem

Na zaproszenie Biblioteki Centralnej Urzędu Miasta Wilno w stolicy Litwy na przełomie listopada i grudnia 2019 roku gościła delegacja Biblioteki Kraków.

Dyrektor Biblioteki Kraków Stanisław Dziedzic oraz zastępca dyrektora do spraw administracyjnych i organizacyjnych Halina Szłapa odbyli rozmowy z dyrekcją wileńskiej biblioteki oraz spotkali się z wiceprezydent miasta panią Editą Tamošiūnaitė.

W trakcie wizyty doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy bibliotekami Krakowa i Wilna. Równocześnie Biblioteka Kraków przekazała kilkadziesiąt książek w języku polskim dla społeczności Wilna.