Półka z książkami

Witamy w Bibliotece Kraków

Biblioteka Kraków powstała w wyniku połączenia czterech samodzielnych dzielnicowych sieci bibliotek: Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Wymienione Biblioteki decyzją Rady Miasta Krakowa od 1 stycznia 2017 roku stanowią jedną samorządową jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków. Obejmuje ona Bibliotekę Główną, 56 filii i dwa punkty biblioteczne.

Zakres działania Biblioteki Kraków obejmuje wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności prowadzenie działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a także zapewnienie mieszkańcom Krakowa dostępu do materiałów i usług bibliotecznych.

Misją Biblioteki Kraków jest aktywny udział w rozwoju społeczeństwa o wysokich standardach wiedzy i kultury, zaangażowanego, spełniającego wymogi nowoczesności i wyzwania ważnego ośrodka uniwersyteckiego. Jej zadaniem jest też budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki otwartej, zapewnienie powszechnego dostępu do różnorodnych zbiorów bibliotecznych, a także dostarczanie wysokiej jakości usług, skierowanych do wszystkich grup użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób z dysfunkcjami. To nade wszystko inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia obecności książki w życiu społecznym mieszkańców Krakowa i podnoszenia ich kompetencji czytelniczych oraz na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i literackiego Krakowa.

Administracja i działy merytoryczne Biblioteki Kraków zostały tymczasowo ulokowane w gmachu Dworca Głównego PKP w Krakowie, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.

W czerwcu 2017 roku decyzją Prezydenta Miasta Krakowa, Bibliotece Kraków przekazano do prowadzenia Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”w tym samym miesiącu Biblioteka Kraków została współwydawcą miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” oraz organizatorem Nagrody Krakowska Książka Miesiąca. W październiku 2017 r. ukazał się pierwszy numer informatora czytelniczo-kulturalnego „Biblioteka Kraków”.

W 2017 roku, czyli w setną rocznicę śmierci Antoniny Domańskiej, Biblioteka Kraków podjęła decyzję o powołaniu ogólnopolskiej Nagrody Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży. Obierając na patronkę Nagrody Antoninę Domańską, autorkę powieści i opowiadań historycznych, nawiązano do najlepszych polskich tradycji literatury dla dzieci. Biblioteka Kraków za cel ustanowienia Nagrody Żółtej Ciżemki przyjęła uhonorowanie najpiękniejszych i najbardziej wartościowych polskich wydawnictw adresowanych do młodszych czytelników. Poprzez tę inicjatywę pragnie wyróżnić tych rodzimych autorów, ilustratorów, grafików, dzięki którym literatura może wciąż silnie oddziaływać na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, a przy tym przynosić im intelektualną, emocjonalną i estetyczną przyjemność z obcowania ze światem dobrej książki.

W styczniu 2018 Biblioteka Kraków została samodzielnym wydawcą miesięcznika „Kraków”, a w marcu ukazał się pierwszy tom „Rocznika Biblioteki Kraków” oraz (21 marca) pierwszy numer kwartalnika literackiego „Czas Literatury”.


Przeczytaj nasz Plan rozwoju na lata 2022-2029 – POBIERZ