Półka z książkami

Poznaj Bibliotekę Kraków!

Biblioteka Kraków to 56 filii, Biblioteka Główna oraz 2 punkty biblioteczne. Jesteśmy jedną z największych sieci bibliotek miejskich w Polsce! Ale od początku…

Małe kalendarium:

1 stycznia 2017 rok. Od tej daty wszystko się zaczęło! Na początku w Krakowie były cztery samodzielne dzielnicowe biblioteki: Krowoderska Biblioteka Publiczna, Nowohucka Biblioteka Publiczna, Podgórska Biblioteka Publiczna oraz Śródmiejska Biblioteka Publiczna. 1 stycznia 2017 roku decyzją Rady Miasta Krakowa zostały one połączone i od tego momentu stanowią jedną samorządową jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków – Bibliotekę Kraków!

Styczeń 2017 rok. Ta data to 100. rocznica śmierci Antoniny Domańskiej. Wtedy właśnie powołaliśmy ogólnopolską Nagrodę Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży.  Honorujemy najpiękniejsze i najbardziej wartościowe polskie wydawnictwa adresowane do młodszych czytelników. Chcemy wyróżnić rodzimych autorów, ilustratorów i grafików, dzięki którym literatura może wciąż silnie oddziaływać na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, a przy tym przynosić im intelektualną, emocjonalną i estetyczną przyjemność z obcowania ze światem dobrej książki.

Czerwiec 2017 rok. Zaczynamy prowadzenie Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Organizujemy także Nagrodę Krakowskiej Książki Miesiąca.

Październik 2017 rok. ukazał się pierwszy numer naszego Informatora czytelniczo-kulturalnego „Biblioteka Kraków”.

Marzec 2018. Jesteśmy samodzielnym wydawcą Rocznika Biblioteki Kraków.

Od stycznia 2018 do lipca 2022 roku byliśmy wydawcą kwartalnika literackiego „Czas Literatury” oraz miesięcznika „Kraków”.


Zakres naszych działań obejmuje prowadzenie działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Staramy się zapewnić mieszkańcom Krakowa dostęp do materiałów i usług bibliotecznych.

Naszą misją jest aktywny udział w rozwoju społeczeństwa o wysokich standardach wiedzy i kultury, zaangażowanego, spełniającego wymogi nowoczesności i wyzwania ważnego ośrodka uniwersyteckiego. Chcemy budować pozytywny wizerunek biblioteki otwartej, zapewnić powszechny dostęp do różnorodnych zbiorów bibliotecznych i dostarczać wysokiej jakości usługi dla wszystkich grup użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy rozwój intelektualny, zwiększamy obecność książki w życiu społecznym i działamy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i literackiego Krakowa.

Nasza administracja i działy merytoryczne znajdują się tymczasowo w gmachu Dworca Głównego PKP w Krakowie na pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.


Przeczytaj nasz Plan rozwoju na lata 2022-2029 – POBIERZ