Blisko 250 osób, przedstawicieli kilkudziesięciu bibliotek z różnych stron Polski, w tym wielu z naszego miasta i województwa, a także z zagranicy – z miast partnerskich Krakowa, uczestniczyło 19 stycznia 2018 roku w  międzynarodowej konferencji pt. „Biblioteka w czasie przełomu”, zorganizowanej przez Bibliotekę Kraków wspólnie z Gminą Miejską Kraków w Centrum Kongresowym ICE Kraków.


Tematyka konferencji, która miała służyć wymianie doświadczeń a także integracji środowiska bibliotekarskiego, ujęta została w trzech panelach problemowych. Pierwszy – „Tradycja i wyzwania nowoczesności” – dotyczył roli biblioteki w dobie informatyzacji cyfrowej przy jednoczesnej realizacji tradycyjnych usług i zadań, drugi – „Biblioteka blisko czytelnika” – rozważał potrzeby odbiorców w kontekście usług bibliotecznych. Trzeci panel, pod hasłem „Kulturotwórcza funkcja biblioteki. Praktyka i nadzieja”, uwzględniał m in. kwestie działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteki, działalności wydawniczej, roli biblioteki w promocji kultury miasta i regionu oraz współpracy zagranicznej.

O współczesnej sytuacji i roli polskich bibliotek oraz podejmowanych przez nie działaniach opowiadali m.in. dyrektorzy Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, a także biblioteki Kraków. Interesujące przykłady działalności bibliotek w europejskich miastach przedstawili goście z Norymbergi, Edynburga, Strasburga, Ołomuńca i Lwowa, z Opatiji oraz Bratysławy i Wilna.