Dwa przykladowe ekslibrisy z wystawy Zbigniewa Osenkowskiego

Ekslibrisy Zbigniewa Osenkowskiego

Zbigniew Osenkowski należy do najwybitniejszych polskich współczesnych twórców ekslibrisu. Nicią sympatii i poczucia wspólnoty artystycznej związany z Krakowską Galerią Ekslibrisu kierowaną przez Andrzeja Znamirowskiego, skupiającej m.in. takich artystów jak Andrzej Buchaniec, Jan Dubaj, Krzysztof Kmieć, Marian Majkut, Jerzy Napieracz. Małgorzata Wyka. Zbigniew Osenkowski to artysta wszechstronny o szerokiej gamie zainteresowań artystycznych. Jest mistrzem śmiałej, ale oszczędnej kreski, skrótu rysunkowego, co skłania odbiorców jego sztuki do podziwu.

Jego ekslibrisy obejmują tematykę szeroko rozumianej kultury, ale także tematykę dotyczącą wysiłku wyzwoleńczego i wojennego okresu ostatniej wojny. Na niniejszej wystawie warto zwrócić uwagę na jego cracoviana i varsaviana. Artysta ukończył w Krakowie studia politechniczne i swą wystawą zdaje się wracać do lat swej młodości. W jego pracach widać sentyment, jakim darzy Kraków – jego artystów, mieszkańców i architekturę tego miasta. Zbigniew Osenkowski pracował w swoim zawodzie, ale z wielką pasją i powodzeniem tworzył, i do dziś tworzy, formy graficzne i ekslibrisy. Bardzo wiele ekslibrisów poświęcił zwierzętom. Często przedstawiał tematykę szczególnie bliską Polakom, czyli konie, jak również inne zwierzęta w ruchu. Dynamika postaci zwierząt dorównuje obrazom dawnych mistrzów. Stworzył także cykle grafik dokumentujących cerkiewki i drewnianą architekturę jego rodzinnych stron z okolic Sanoka.

Kuratorem wystawy jest Jacek Owczarek.

 

 

Dwa ekslibrisy z wystawy Teatr w ekslibrisie

Teatr w ekslibrisie

W 1961 roku ustanowiono 27 marca, czyli dzień inauguracji festiwalu Teatru Narodów w Paryżu, Międzynarodowym Dniem Teatru. Od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony corocznie przez ponad sto narodowych ośrodków na całym świecie. Wpisując się w jego obchody, przedstawiam wystawę ekslibrisu, dzieła graficznego związanego z książką, a więc i ze sztuką teatralną.

Wybrane zostały ekslibrisy przywołujące wybitnych aktorów, reżyserów, ludzi teatru, w tym teatru muzycznego, jak Stanisława Moniuszkę czy Krzysztofa Pendereckiego, poetów i twórców utworów scenicznych – Adama Mickiewicza czy Konstantego I. Gałczyńskiego; a także pokazujące obiekty teatralne, sceny operowe czy baletowe. Ciekawostką są ekslibrisy związane z teatrem lalkowym.

Wystawa oparta jest na twórczości Krzysztofa Kmiecia, ale uzupełniają ją i wzbogacają ekslibrisy Rajmunda Aszkowskiego, Juliusza Szczęsnego Batury–współpracującego z teatrem lalkowym, Franciszka Bunscha, Jana Dubaja, Leszka Freya- -Witkowskiego, Joanny Makuch-Folwarskiej, Zbigniewa Osenkowskiego, Klemensa Raczaka, ks. Ignacego Ryndzionka, Małgorzaty Wyki i in. Dla pokazania miejsca polskiego ekslibrisu w sztuce światowej, wystawa uzupełniona została twórczością zagranicznych artystów takich jak Karoly Andrusko z byłej Jugosławii, Torill E. Larsen z Norwegii, Ovidiu Petca z Rumunii, Mauricio Schvarzman z Argentyny czy Marzija Żaksygarina z Kazachstanu.

Za udostępnienie prac składam podziękowanie Pani Aleksandrze Kmieciowej i Panom Rajmundowi Aszkowskiemu, Janowi Dubajowi, Zbigniewowi Osenkowskiemu, Leszkowi Freyowi-Witkowskiemu.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Jackiem Owczarkiem.

 

Wernisaż
Filia nr 3 J.Nowaka-Jeziorańskiego 3
3 marca, godz. 17:00

Wystawę będzie można oglądać w bibliotekach:
Filia nr 3 – od 3 do 31 marca 2020
Filia nr 46 – ul. Limanowskiego 4 – od 2 do 30 kwietnia 2020

 

Dwa ekslibrisy z wystawy Wojna obronna

Wojna obronna 1939–1945

Nadchodzi 80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Wielu z twórców ekslibrisu pokaże w formie artystycznej czyn zbrojny narodu polskiego: wojnę obronną 1939-
1945, bitwy na różnych frontach, dowódców, harcerstwo, Szare Szeregi, sztandary wojskowe i ZHP, działalność AK, oddziały wojskowe, armię polską, Hubalczyków, ordery, orły na sztandarach, krzyże wojenne, pomniki czynu zbrojnego, cmentarze wojenne, ekslibrisy szkół i bibliotek noszących imię bohaterów wojennych. Osobny rozdział będzie stanowił wkład ziemi krakowskiej i kieleckiej w czyn niepodległościowy, marsze szlakiem kadrówki, rocznice Święta Niepodległości. Wielu artystów, nie tylko z kraju, nawiązuje do okoliczności tej wojny, co wynika z osobistego zaangażowania w działalność niepodległościową i potrzebę jej dokumentacji. Wymienić tu można takich autorów ekslibrisu jak m.in. Rajmund Aszkowski, Ireneusz Chmurzyński, Zbigniew Dolatowski, Jan Dubaj, Leszek Frey-Witkowski, Alfred Gauda, Czesław Kelma, Rajmund Lewandowski, Roman Mucha, Zbigniew Osenkowski, Wiesław Osewski, Stanisław Ostoya-Chrostowski, Czesław Rodziewicz, Bohdan Rutkowiak, ks. Ignacy Ryndzionek, Małgorzata Seweryn, Wanda Tomaszewska, Józef Wanag, Rafał Werszler, Czesław Woś, Małgorzata Wyka.

Zaprezentowane będą także ekslibrisy twórców zagranicznych jak Torill E. Larsen, Vincze Laszlo, Mauricio Schvarzman, Siergiej Parfionow, Ovidiu Petca, Wasilij Leonenko i inni.

Prace udostępnili Stanisław Śliwa i Jan Dubaj. Wystawa zorganizowana we współpracy z jackiem Owczarkiem.

➡ Katalog wystawy

 

Dwa przykładowe ekslibrisy z wystawy Poeci w ekslibrisie

Poeci w ekslibrisie

Poezja była i jest honorowana przez wielu grafików. Twórcy ekslibrisu swoim artystycznym dziełem podkreślają rangę i jej znaczenie. Okolicznościowa wystawa ekslibrisu organizowana specjalnie na Noc Poezji 2019 została poświęcona poetom i poezji. Prezentowane są ekslibrisy Małgorzaty Wyki, Zbigniewa Osenkowskiego, Rafała Werszlera, Heleny Sawickiej, Wiesława Osewskiego, Krzysztofa Kmiecia, Leszka Frey-Witkowskiego, Pawła Drozda, Jana Dubaja, Rajmunda Aszkowskiego i innych  artystów, w tym także twórców zagranicznych jak Torill E. Larsen i Mauricio Schvarzman. Na wystawie znajduje się m.in. ekslibris Leszka Aleksandra Moczulskiego, Czesława Miłosza, a także ekslibrisy dedykowane Juliuszowi Słowackiemu, Adamowi Mickiewiczowi, Mikołajowi Rejowi, Janowi Kochanowskiemu, Marii Konopnickiej, Konstantemu I. Gałczyńskiemu, Wisławie Szymborskiej, Julianowi Tuwimowi, i wielu innym. Ze względu na związki poezji z teatrem i piosenką, pokazane są też ekslibrisy  poświęcone piosenkarzom i aktorom.

Wystawa przygotowana we współpracy z Jackiem Owczarkiem.

 

➡ Katalog wystawy

 

Dwa przykładowe ekslibrisy z wystawy Zwierzyniec

Zwierzyniec

Na wystawie ekslibrisów „Zwierzyniec” artyści pokażą świat zwierząt znanych  nieznanych, udomowionych i żyjących w różnych warunkach naturalnych, a także
stwory pochodzące z wyobraźni artystów. Niektóre prace przedstawiają zwierzęta w określonych rolach np. jeźdźca na koniu, kawalerzystów, z Don Kichotem.

Wystawa jest w sporej części przeglądem współczesnego ekslibrisu. Obok uznanych mistrzów można obejrzeć dokonania całej plejady twórców, w tym uzdolnionej młodzieży. Prezentowane ekslibrisy są wykonane przez twórców z Polski oraz z Argentyny, Czech, Norwegii i Ukrainy. Prace często dedykowane są ludziom z kręgu ekslibrisu, twórcom, kolekcjonerom i animatorom kultury.

W przeważającej części ekslibrisy wykonywane są dzisiaj technikami komputerowymi, co dokumentuje wystawa, jednakże niemałą wciąż częścią graficznej twórczości ekslibrisowej są linoryty. Wśród prezentowanych prac zdarza się też akwaforta, plastikoryt i techniki własne artystów. Niezależnie od zastosowanej techniki, w ekslibrisie  ważny jest pomysł, a właśnie na brak pomysłów na ciekawe ekslibrisy nie można narzekać na niniejszej wystawie.

Autorzy prezentowanych prac: Lena Achtelik, Rajmund Aszkowski, Ryszard Bandosz, Kasia Barszczak, Juliusz Szczęsny Batura, Joanna Budzyńska–Sycz, Franciszek Bunsch, Arkadiusz Burda, Ewa Chorążak, Marcin Cziomer, Jerzy Dmitruk, Dagmara Dragan, Paweł Drozd, Aleksandra Hachuła, Tomasz Hankus, Pavel Hlavaty, Eva Horakova, Osvaldo Jalil, Agnieszka Kalinowska, Maja Kazimierczyk, Anna Klęk, Krzysztof Kmieć, Karina Kopczyńska-Janiszewska, Zbigniew Kubeczka, Torill Elisabeth Larsen, Agnieszka Lipska, Joanna Makuch-Folwarska, Anastasia Melnikova, Aleksandra Ogórkiewicz, Zbigniew Osenkowski, Weronika Podstawka, Beata Przedpełska, Ewelina Rivillo, Hanna Rozpara, ks. Ignacy Ryndzionek, Mauricio Schvarzman, Małgorzata Seweryn, Oleksandra Sysa, Jan W. Tyra, Marta Wartalska, Ewa Witkowska, Czesław Woś, Małgorzata Wyka, Ewa Ziembicka.

Materiały udostępnił Rajmund Aszkowski. Wystawa została przygotowana we współpracy z Jackiem Owczarkiem.

➡ Katalog wystawy

 

Dwa przykładowe ekslibrisy z wystawy Insurekcja kościuszkowska

Insurekcja kościuszkowska

W związki ze zbliżającą się 225. rocznicą insurekcji kościuszkowskiej, kolejna wystawa Galerii Ekslibrisu poświęcona jest – utrwalonym na ekslibrisach – bohaterom powstania.

Czytaj dalej

Dwa przykładowe ekslibrisy z wystawy Świat kobiet w ekslibrisie

Świat kobiet w ekslibrisie

Wystawa „Kobieta w ekslibrisie” powstała z okazji marcowego święta kobiet. Można ją oglądać w Filii 20 przy. ul. Opolskiej 37.

Czytaj dalej

Ekslibrisy Torill Elizabeth Larsen

„Polonica w ekslibrisach”

Torill Elizabeth Larsen urodziła się w 1946 r. w Bergen w Norwegii. Studiowała na Akademii Sztuki w Bergen oraz historię sztuki na Uniwersytecie w Oslo. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych ekslibrisu i małej grafiki, również w Polsce, m.in. w Katowicach, Gliwicach, Wrocławiu, Malborku. Po przyjeździe do Polski w 2008 r. zainteresowała się bliżej historią i zabytkami kultury materialnej naszego kraju. Swoje ekslibrisy dedykuje wielu bibliotekom w Polsce, twórcom ekslibrisu, chętnie nawiązuje do wybitnych postaci z dziejów Polski. Polonica tworzy od 2003 r., a jednym z jej ulubionych motywów są cracoviana, które również prezentujemy na wystawie. Jej ekslibrisy, artystyczne dzieła sztuki zdobniczej, są często związane z książką i jej właścicielem. Wyróżnia to jej prace i poprzez nadanie im wartości użytkowych, stanowi o powrocie ekslibrisu do jego korzeni. Larsen stosuje linoryt i technikę własną.

Ekspozycję, będącą częścią GALERII EKSLIBRISU, można oglądać od 10 września do 18 listopada w Filii 35 ul. Chałubińskiego 47 (Swoszowice).

Wystawa organizowana we współpracy z Jackiem Owczarkiem.

 

Ekslibrisy Torill Elizabeth Larsen

 

 

ekslibrisy małgorzaty Wyki

Małgorzata Wyka. Ludzie kultury w ekslibrisie

Na wystawie „Ludzie kultury w ekslibrisie” prezentowane są ekslibrisy wykonane w technice cyfrowej. Ich tematem są wybitni twórcy, polscy i zagraniczni kompozytorzy, poeci i pisarze (Chopin, Lutosławski, D’Annunzio, Cervantes), a także osoby cenione w środowisku związanym ze sztuką ekslibrisu, m.in. Andrzej Znamirowski, Józefina Bransch- Walczak, Stanisław Para i Jerzy Napieracz. W pracach Wyki pojawiają się biblioteki, uniwersytet i inne obiekty architektoniczne Krakowa. Autorka jest mistrzynią nastroju, poetką ekslibrisu. Ukazuje w nim swój elegancki świat, subtelny, życzliwy, pełen poezji i baśni.

Małgorzata Wyka, ceniona krakowska graficzka, absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie specjalizowała się w grafice w pracowni miedziorytu oraz grafiki książkowej. Pracowała na macierzystej uczelni a następnie na Wydziale Grafiki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jako nauczyciel akademicki. Autorka uprawia malarstwo i grafikę.
Jacek Owczarek

 

Ekslibrisy Małgorzaty Wyki

 

 

 

Ekslibris Tuccelli

Współczesny ekslibris polski i zagraniczny (1990-2018)

„Współczesny ekslibris polski i zagraniczny” to wystawa, na której zaprezentujemy dzieła wybitnych twórców ekslibrisów. Na wernisaż zapraszamy 10 kwietnia o godz. 18.00 do Filii nr 45 (ul. Teligi 24).

Czytaj dalej