22 Listopada. Wieczór autorski Sławomira Gowina „Kraj poety”

Zapraszamy do  Salonu Literackiego Biblioteki Kraków na spotkanie ze Sławomirem Gowinem. Spotkanie poprowadzi Janusz Paluch.

Czytaj więcej

Jacek Moskwa

Wieczór autorski Jacka Moskwy „Tajemnica konklawe 1978”

O autorze

Jacek Moskwa – wieloletni korespondent polskich mediów w Watykanie, biograf Jana Pawła II dotarł do ostatnich świadków tamtych dni – kardynałów, dziennikarzy i bliskich Karola Wojtyły. Niepublikowane dotąd wypowiedzi i fakty to okazja, by zrozumieć, co rzeczywiście stało się w dniach, które zmieniły świat.

 

O książce

Jan Paweł I zapytany przez jednego ze swoich sekretarzy powiedział, że to nie on powinien zostać papieżem, ale kardynał, który w Kaplicy Sykstyńskiej w czasie konklawe siedział naprzeciw niego: ten, którego wybrał Paweł VI – Karol Wojtyła. Skąd wzięło się w nim takie przeświadczenie? Czy Jan Paweł II rzeczywiście mógł zostać papieżem już w sierpniu 1978 roku, a jadąc na październikowe konklawe, zakładał, że nie wróci już do Polski? Czy jego wybór istotnie mógł być spowodowany niezręczną wypowiedzą kardynała Siri, głównego kandydata do Piotrowego tronu, którą zraził do siebie część kardynałów?

Spotkanie poprowadził Janusz Poniewierski.


15 listopada 2018

 

 

Janusz Drzewucki

Wieczór autorski Janusza Drzewuckiego „Lekcje u Różewicza”

O autorze

Janusz Drzewucki – krytyk literacki, poeta, dziennikarz, wydawca, redaktor miesięcznika „Twórczość”, przewodniczący jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, członek Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

O książce

„Lekcje u Różewicza” to książka krytycznoliteracka poświęcona przede wszystkim poezji Tadeusza Różewicza, ale także jego prozie, dramatom i eseistyce. Janusz Drzewucki – towarzyszący wiernie pisarzowi od 1991 roku – kiedy to ukazał się tom „Płaskorzeźba” – pisze także o jego felietonistyce, satyrach i humoreskach, o autoportrecie wykreowanym w rozlicznych wywiadach prasowych, wreszcie o korespondencji, m.in. z Jerzym Nowosielskim oraz Karlem Dedeciusem, a także o najważniejszych, traktujących o autorze „Niepokoju”, literaturoznawczych interpretacjach, m.in. Kazimierza Wyki oraz Tadeusza Drewnowskiego. Ponadto Drzewucki pokazuje związki pisarza z matką, z braćmi Januszem i Stanisławem, dialogi, jakie w swojej twórczości prowadził np. z Ezrą Poundem i Czesławem Miłoszem.
Na końcu książki znalazły się listy Różewicza do autora z lat 1996–2014, wyimki z dziennika, w których krytyk opowiada o swoich osobistych kontaktach z pisarzem, a także fotografie przedstawiające Różewicza.

„Lekcje u Różewicza” to świadectwo lektury twórczości jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XX i XXI wieku.

 

Spotkanie poprowadził prof.Wojciech Ligęza.

 


8 listopada 2018

 

Małgorzata Szejnert

Wyspa Węży. Wieczór autorski Małgorzaty Szejnert

O autorce


Małgorzata Szejnert – dziennikarka, przez prawie piętnaście lat szefowa działu reportażu w „Gazecie Wyborczej”. Autorka wielu nagradzanych książek.

 

O książce


W książce „Wyspa Węży” Małgorzata Szejnert opisuje dramatyczną kartę Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: los kilkuset oficerów podejrzewanych przez ekipę gen. Sikorskiego o „nieprawomyślność”, przymusowo osadzonych na dalekiej brytyjskiej wyspie. Lektura Wyspy Węży jest prawdziwą ucztą dla miłośników historii nie znoszących pudru i kadzidła, ale ceniących sobie autentyczny jej wymiar. | prof. Tomasz Nałęcz, historyk

 


25 października 2018

 

 

 

Wieczór autorski Jolanty Sosnowskiej

„Hetman Chrystusa”. Wieczór autorski Jolanty Sosnowskiej

O autorce


Jolanta Sosnowska – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ma na koncie kilkadziesiąt publikacji – własnych oraz tłumaczeń na i z języków obcych.

 

O książce


Książka ta zrodziła się z fascynacji polskim Papieżem i z niezgody na traktowanie go jako dobrotliwego staruszka i miłośnika kremówek, na umniejszanie jego postaci, przebogatego dorobku i ogromnego autorytetu. Ojciec Święty jawi się tu jako osobowość zachwycająca – pasterz wyrazisty, konsekwentny, inteligentny, odpowiedzialny i odważny.

Wielką zaletą książki jest to, że Autorka wędrując śladami Jana Pawła II umiejętnie przytacza obszerne, najciekawsze fragmenty jego nauczania. Myśli polskiego Papieża okazują się dziś bowiem jeszcze bardziej aktualne niż przed laty! Wiele z nich ma walor sprawdzających się na naszych oczach przepowiedni. Nikt nie objaśnia(ł) nowoczesnego świata tak zrozumiale, tak logicznie, jak św. Jan Paweł II.

 

 

 

 

 

Jerzy Gizella

„Podróż sentymentalna autobusem 159”. Wieczór autorski Jerzego Gizelli

Kolejnym gościem Salonu Literackiego Biblioteki Kraków był Jerzy Gizella – polski poeta i krytyk literacki, dr nauk humanistycznych. „Podróż sentymentalną autobusem 159” poprowadził prof. dr hab. Maciej Urbanowski. Czytaj więcej

Wojciech Jagielski w Salonie Literackim

Na wschód od zachodu. Wieczór autorski Wojciecha Jagielskiego

O autorze


Wojciech Jagielski to znany reporter i pisarz, korespondent wojenny, długoletni publicysta „Gazety Wyborczej”, autor książek dotyczących m.in. Afganistanu, Czeczenii i Kaukazu, Ugandy i RPA, obserwator konfliktów zbrojnych w Afganistanie, Tadżykistanie, Czeczenii, Gruzji.

 

 

O książce „Na wschód od zachodu”


Najnowsza książka autora „Modlitwy o deszcz” i „Wszystkich wojen Lary” to zupełnie nowe spojrzenie na Wschód. To świat widziany oczami tych, którzy gnani chęcią uwolnienia się od zachodniej cywilizacji, docierają w miejsca, gdzie panuje tylko pozorny spokój.

 

 


20 września 2018

 

 

 

 

 

Salon Literacki Marek Sołtysik

Klan Kossaków. Wieczór autorski Marka Sołtysika

O autorze


Marek Sołtysik (ur. 1950) – poeta, powieściopisarz, scenarzysta, malarz i krytyk sztuki, także redaktor, korektor, recenzent, dziennikarz i reporter, w latach 1975–1979 asystent krakowskiej ASP, obecnie prowadzi warsztaty prozatorskie w Studium Literacko Artystycznym UJ.

 

 

O książce


O rodzinie Kossaków wiele już napisano, nie wyłączając dzieł i zapisków stworzonych przez samych jej członków. Próbę opowiedzenia losów tej barwnej familii na nowo podjął Marek Sołtysik. „Czy tą książką zdołałem zatrzymać na chwilę ducha tego miejsca i tamtych czasów?” – pyta autor w ostatnim zdaniu „Klanu Kossaków”.

 


13 września 2018

 

 

 

 

prof. Wojciech Ligęza

Nieoczywistość. Spotkanie z prof. Wojciechem Ligęzą

O autorze


prof. Wojciech Ligęza – historyk literatury, krytyk, eseista, profesor tytularny, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Fragment posłowia do książki: Łukasz Tischner


Wojciech Ligęza empatycznie komentuje wiersze i prozę kilkudziesięciu pisarzy starszego i młodszego pokolenia, tych utytułowanych, i tych, którzy dopiero wchodzą do świata literatury lub nie zdobyli wielkiego rozgłosu. […]
Pomieszczone w książce „Nieoczywistość. Posłowia, wstępy, szkice” dowodzą niezbicie, że Wojciech Ligęza jest głęboko osadzony w zobowiązującej tradycji krakowskiej szkoły krytyki. Najbliżsi są mu chyba Jerzy Kwiatkowski i Jan Błoński, autorzy, którzy romansowali z tekstami, i brali sobie do serca receptę Gombrowicza: „Tak piszcie, żeby było wiadomo po przeczytaniu, czy pisał blondyn, czy brunet!”. Pisanie Wojciecha Ligęzy ciąży ku esejowi, bo używa pięknej i giętkiej polszczyzny, potrafi celnie problematyzować komentowaną twórczość, osadzić ją w nadzwyczaj bogatym erudycyjnym kontekście, a wreszcie dyskretnie ujawnić własne ja (jednak brunet!). Pod pozorem eseistycznego rozwichrzenia znajdujemy jednak wyborne rzemiosło i intelektualną dyscyplinę. […]
Książka przynosi wielobarwny portret krakowskiego życia literackiego (choć zdarzają się tu szkice o autorach, którzy w Krakowie bywali tylko przejazdem), tym cenniejszy, że pisany na bieżąco w ciągu wielu lat, bez uogólniającego dystansu. „Nieoczywistość” jest jednak przede wszystkim nieocenionym vademecum, wprowadzającym w trudne rzemiosło czytania i wartościowania współczesnej literatury.

 

 


21 czerwca 2018