okładka książki

17 stycznia. Wieczór autorski Marka Koprowskiego

Zapraszamy do Salonu Literackiego Biblioteki Kraków na spotkanie z Markiem Koprowskim. Spotkanie poprowadzi dr Stanisław Dziedzic.

Czytaj więcej

Mateusz Janiszewski

Mateusz Janiszewski w Salonie Literackim

Zapraszamy do Salonu Literackiego Biblioteki Kraków na wieczór autorski Mateusza Janiszewskiego „Ortodroma”. Spotkanie poprowadzi dr Anna Marchewka.

Czytaj więcej

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska

Wieczór autorski Agnieszka Wiktorowskiej-Chmielewskiej

Gościem Salonu Literackiego Biblioteki Kraków była Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska – poetka, dramatopisarka, redaktorka. Spotkanie poprowadziła Jadwiga Malina. Czytaj więcej

Sławomir Gowin w Salonie Literackim

Wieczór autorski Sławomira Gowina „Kraj poety”

O autorze

Sławomir Gowin- ur. 1965, studiował polonistykę na UW, mieszka w Warszawie i we Lwowie. Pisarz, dziennikarz, poeta, autor i producent filmów dokumentalnych, pisuje także teksty teatralne i estradowe. Opublikował m.in. zbiory wierszy „Biały tydzień”, „Estetyczne przyjemności”, „Chwała ironii”, „Chłopanio”. Zrealizował filmy m.in. „Kawaler Księżyca”, „Książę wina”, „Czerwone i czerwone”. Jako publicysta specjalizuje się w historii i literaturze.

 

O książce

„Kraj poety” opowiada o niezwykłych dziejach Krymu, od jego barwnej prehistorii po czasy współczesne, poprzedzające putinowską aneksję w 2014 roku. Choć inspiracją są tropy Adama Mickiewicza i jego „Sonetów krymskich”, książka nie jest wykładem z historii czy literatury. To raczej reportaż historyczny, literacki i przygodowy zarazem. Autor prowadzi czytelnika przez stulecia wielkich emocji jakie rządziły tym niewielkim skrawkiem ziemi, próbując jednocześnie dociec co sprawiło, że młody, zagubiony, zakochany i spragniony wolności poeta trwale zaanektował odległy półwysep do polskiej kultury. Droga do rozwiązania tej zagadki wiedzie czasem daleko od znanych szlaków, nie znuży jednak tych, którzy ciekawi są prawdy głębszej niż czcigodnie ułożone życiorysy wielkich Polaków.

 


23 listopada 2018

Jacek Moskwa

Wieczór autorski Jacka Moskwy „Tajemnica konklawe 1978”

O autorze

Jacek Moskwa – wieloletni korespondent polskich mediów w Watykanie, biograf Jana Pawła II dotarł do ostatnich świadków tamtych dni – kardynałów, dziennikarzy i bliskich Karola Wojtyły. Niepublikowane dotąd wypowiedzi i fakty to okazja, by zrozumieć, co rzeczywiście stało się w dniach, które zmieniły świat.

 

O książce

Jan Paweł I zapytany przez jednego ze swoich sekretarzy powiedział, że to nie on powinien zostać papieżem, ale kardynał, który w Kaplicy Sykstyńskiej w czasie konklawe siedział naprzeciw niego: ten, którego wybrał Paweł VI – Karol Wojtyła. Skąd wzięło się w nim takie przeświadczenie? Czy Jan Paweł II rzeczywiście mógł zostać papieżem już w sierpniu 1978 roku, a jadąc na październikowe konklawe, zakładał, że nie wróci już do Polski? Czy jego wybór istotnie mógł być spowodowany niezręczną wypowiedzą kardynała Siri, głównego kandydata do Piotrowego tronu, którą zraził do siebie część kardynałów?

Spotkanie poprowadził Janusz Poniewierski.


15 listopada 2018

 

 

Janusz Drzewucki

Wieczór autorski Janusza Drzewuckiego „Lekcje u Różewicza”

O autorze

Janusz Drzewucki – krytyk literacki, poeta, dziennikarz, wydawca, redaktor miesięcznika „Twórczość”, przewodniczący jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, członek Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

O książce

„Lekcje u Różewicza” to książka krytycznoliteracka poświęcona przede wszystkim poezji Tadeusza Różewicza, ale także jego prozie, dramatom i eseistyce. Janusz Drzewucki – towarzyszący wiernie pisarzowi od 1991 roku – kiedy to ukazał się tom „Płaskorzeźba” – pisze także o jego felietonistyce, satyrach i humoreskach, o autoportrecie wykreowanym w rozlicznych wywiadach prasowych, wreszcie o korespondencji, m.in. z Jerzym Nowosielskim oraz Karlem Dedeciusem, a także o najważniejszych, traktujących o autorze „Niepokoju”, literaturoznawczych interpretacjach, m.in. Kazimierza Wyki oraz Tadeusza Drewnowskiego. Ponadto Drzewucki pokazuje związki pisarza z matką, z braćmi Januszem i Stanisławem, dialogi, jakie w swojej twórczości prowadził np. z Ezrą Poundem i Czesławem Miłoszem.
Na końcu książki znalazły się listy Różewicza do autora z lat 1996–2014, wyimki z dziennika, w których krytyk opowiada o swoich osobistych kontaktach z pisarzem, a także fotografie przedstawiające Różewicza.

„Lekcje u Różewicza” to świadectwo lektury twórczości jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XX i XXI wieku.

 

Spotkanie poprowadził prof.Wojciech Ligęza.

 


8 listopada 2018

 

Małgorzata Szejnert

Wyspa Węży. Wieczór autorski Małgorzaty Szejnert

O autorce


Małgorzata Szejnert – dziennikarka, przez prawie piętnaście lat szefowa działu reportażu w „Gazecie Wyborczej”. Autorka wielu nagradzanych książek.

 

O książce


W książce „Wyspa Węży” Małgorzata Szejnert opisuje dramatyczną kartę Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: los kilkuset oficerów podejrzewanych przez ekipę gen. Sikorskiego o „nieprawomyślność”, przymusowo osadzonych na dalekiej brytyjskiej wyspie. Lektura Wyspy Węży jest prawdziwą ucztą dla miłośników historii nie znoszących pudru i kadzidła, ale ceniących sobie autentyczny jej wymiar. | prof. Tomasz Nałęcz, historyk

 


25 października 2018

 

 

 

Wieczór autorski Jolanty Sosnowskiej

„Hetman Chrystusa”. Wieczór autorski Jolanty Sosnowskiej

O autorce


Jolanta Sosnowska – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ma na koncie kilkadziesiąt publikacji – własnych oraz tłumaczeń na i z języków obcych.

 

O książce


Książka ta zrodziła się z fascynacji polskim Papieżem i z niezgody na traktowanie go jako dobrotliwego staruszka i miłośnika kremówek, na umniejszanie jego postaci, przebogatego dorobku i ogromnego autorytetu. Ojciec Święty jawi się tu jako osobowość zachwycająca – pasterz wyrazisty, konsekwentny, inteligentny, odpowiedzialny i odważny.

Wielką zaletą książki jest to, że Autorka wędrując śladami Jana Pawła II umiejętnie przytacza obszerne, najciekawsze fragmenty jego nauczania. Myśli polskiego Papieża okazują się dziś bowiem jeszcze bardziej aktualne niż przed laty! Wiele z nich ma walor sprawdzających się na naszych oczach przepowiedni. Nikt nie objaśnia(ł) nowoczesnego świata tak zrozumiale, tak logicznie, jak św. Jan Paweł II.