Celem projektu „Czas Bibliotekarzy”, realizowanego przez Bibliotekę Kraków w 2019 roku, jest podniesienie kompetencji pracowników, uzyskanie przez nich nowych umiejętności i wiedzy, która wpłynie na rozszerzenie i udoskonalenie jakości usług bibliotecznych, podniesienie standardów dotychczas oferowanych usług oraz zwiększenie poziomu zadowolenia użytkowników.

Szkolenia adresowane są do pracowników małopolskich bibliotek publicznych, w tym Biblioteki Kraków. W ramach projektu odbędą się wykłady, warsztaty i dyskusje. Szkolenia zostaną zorganizowane w czterech blokach tematycznych. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi, szkoleniowcy oraz doświadczeni praktycy.

Komponenty

Zarys stosu ksiązek

Bibliotekarz – przewodnik po świecie książek

Wykłady systematyzujące wiedzę na temat współczesnych książek dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz aktualnych trendów w literaturze polskiej i światowej. Jednym z tematów będzie omówienie książek dotyczących Małopolski, Krakowa i okolic, tzw. Cracovianów.

Biale zarysy ikon: puzle, kostka do gry, pionek

Bibliotekarz – animator kultury

wykłady i warsztaty na temat form pracy z czytelnikiem, zarówno tym najmłodszym, jak i starszym, a także specjalnymi grupami odbiorców. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w szkoleniach dotyczących: zajęć z elementami muzykoterapii, podstaw Polskiego Języka Migowego, metody pracy, jaką jest drama stosowana polegająca na umiejętności wchodzenia w role. Zajęcia będą poświęcone również grom planszowym i ich wykorzystaniu w bibliotece, a także edukacji regionalnej i poznawaniu dziedzictwa lokalnego oraz zastosowaniu w pracy z grupą metody Klanzy.

Biale zarysy ikon: telefon komórkowy, słuchawki, list

Bibliotekarz – popularyzator nowych technologii

Szkolenia w zakresie wykorzystania w bibliotece nowych mediów i technologii, otwartych zasobów internetowych do zajęć edukacyjnych, baz danych, stron i blogów popularnonaukowych, technik pracy, organizowania przestrzeni i budowania oferty dla nastolatków i młodych dorosłych.

Białe zarysy postaci siedzące przed tablicą

Bibliotekarz – specjalista w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą

Zajęcia w formie konferencji na temat wartości w życiu dzieci oraz nastolatków, do których należą: szacunek, miłość, przyjaźń, mądrość, piękno, odpowiedzialność (w tym postawa obywatelska, prawa.