Delegacja Biblioteki Kraków z wizytą w Wilnie

Na zaproszenie Biblioteki Centralnej Urzędu Miasta Wilno, w dniach 23-25 listopada w stolicy Litwy gościli dyrektorzy Biblioteki Kraków: Stanisław Dziedzic oraz Izabela Ronkiewicz-Brągiel.

Podczas spotkania z dyrekcją wileńskiej biblioteki oraz wiceprezydent miasta Editą Tamošiūnaitė dyskutowano na temat dalszej współpracy. Nasza delegacja odwiedziła także kilka filii bibliotecznych, a dzięki wymianie książek do Biblioteki Kraków trafiło kilkadziesiąt tytułów w języku litewskim.

 


23-25 listopada 2018