Oferta edukacyjna dla szkół i przedszkoli

 

Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

Dzieci poznają bibliotekę, jej zbiory, zasady korzystania oraz zasady poszanowania książek i ich historię. Podczas lekcji wykorzystywane są elementy pedagogiki zabawy oraz edukacji artystycznej. Celem zajęć jest promocja czytelnictwa. Dzieci w ciekawy i zaskakujący sposób dowiadują się, jaką wiedzę mogą zdobyć czytając książki, co pobudza w nich ciekawość i chęć poznawania otaczającego świata.

Lekcje biblioteczne dla uczniów podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Uczniowie poznają zbiory biblioteczne, zasady korzystania, katalog on-line, portal krakowczyta.pl oraz zasoby Biblioteki Cyfrowej. Młodzież poznaje możliwości wyszukiwawcze katalogu on-line i zdalne usługi elektroniczne, a także praktyczne wykorzystanie zdigitalizowanych materiałów.

Zajęcia regionalne dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Uczestnicy poznają historię regionu, ciekawostki, zasoby Bibliografii Regionalnej, Dokumenty Życia Społecznego, interesujące zbiory na temat historii miasta oraz regionu.

Warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

Dzieci poznają zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania odpadami, segregacji odpadów, recyklingu, możliwości ponownego wykorzystania surowców wtórnych. Zajęcia składają się z części teoretycznej
i warsztatowej.

Warsztaty świadomego korzystania z komputera i Internetu dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Warsztaty edukacyjne dotyczące bezpiecznego, odpowiedzialnego i świadomego korzystania z nowoczesnych technologii, w szczególności z sieci internetowej. Uczestnicy poznają zagrożenia związane z korzystaniem z komputera oraz Internetu.


Prosimy o bezpośredni kontakt z filią biblioteczną, do której na zajęcia planuje przyjść grupa. Realizacja zajęć będzie zależna od możliwości organizacyjnych filii.