Dyskusyjne Kluby Książki

Dyskusyjne Kluby Książki to grupy osób, które spotykają się i rozmawiają o książkach, wymieniają się spostrzeżeniami, dzielą refleksjami, dyskutują o literaturze, pisarzach, poetach, nowościach wydawniczych oraz gatunkach literackich. Uczestnicy spotykają się raz w miesiącu i omawiają zagadnienia dotyczące konkretnej książki.

Spotkania te są również okazją do nawiązywania kontaktów, nowych znajomości oraz tworzenia społeczności. Warto podkreślić, że do Klubu można dołączyć w każdej chwili.

Dyskusyjne Kluby Książki prowadzone są dla dorosłych oraz dzieci.

W Bibliotece Kraków spotkania organizowane są w:

Logo Dyskusyjnych Klubów Książki

Logo Instytutu Książki