Ekslibrisy Zbigniewa Osenkowskiego

Zbigniew Osenkowski należy do najwybitniejszych polskich współczesnych twórców ekslibrisu. Nicią sympatii i poczucia wspólnoty artystycznej związany z Krakowską Galerią Ekslibrisu kierowaną przez Andrzeja Znamirowskiego, skupiającej m.in. takich artystów jak Andrzej Buchaniec, Jan Dubaj, Krzysztof Kmieć, Marian Majkut, Jerzy Napieracz. Małgorzata Wyka. Zbigniew Osenkowski to artysta wszechstronny o szerokiej gamie zainteresowań artystycznych. Jest mistrzem śmiałej, ale oszczędnej kreski, skrótu rysunkowego, co skłania odbiorców jego sztuki do podziwu.

Jego ekslibrisy obejmują tematykę szeroko rozumianej kultury, ale także tematykę dotyczącą wysiłku wyzwoleńczego i wojennego okresu ostatniej wojny. Na niniejszej wystawie warto zwrócić uwagę na jego cracoviana i varsaviana. Artysta ukończył w Krakowie studia politechniczne i swą wystawą zdaje się wracać do lat swej młodości. W jego pracach widać sentyment, jakim darzy Kraków – jego artystów, mieszkańców i architekturę tego miasta. Zbigniew Osenkowski pracował w swoim zawodzie, ale z wielką pasją i powodzeniem tworzył, i do dziś tworzy, formy graficzne i ekslibrisy. Bardzo wiele ekslibrisów poświęcił zwierzętom. Często przedstawiał tematykę szczególnie bliską Polakom, czyli konie, jak również inne zwierzęta w ruchu. Dynamika postaci zwierząt dorównuje obrazom dawnych mistrzów. Stworzył także cykle grafik dokumentujących cerkiewki i drewnianą architekturę jego rodzinnych stron z okolic Sanoka.

Kuratorem wystawy jest Jacek Owczarek.