Kolejny remont za nami!

Filia nr 30 (ul. Dziewiarzy 7), funkcjonuje pod tym adresem od 1994 r., kiedy budynek po zlikwidowanej Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy przejął Skarb Państwa  i przekazał Domowi Kultury Podgórze, który  prowadzi w tym miejscu Klub Tyniec.

Historia powstania biblioteki w Tyńcu sięga przełomu lat 50. i 60. ubiegłego  wieku, kiedy została utworzona przez Gromadzką Radę Narodową w Skawinie i była prowadzona w jednym z prywatnych domów przez nauczycieli szkoły podstawowej.

W 1970 r. Gromadzka Rada Narodowa w Skawinie zawarła umowę z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyńcu, na udostępnienie w remizie OSP – na okres 4 lat – lokalu świetlicy na cele biblioteczne, przez 5 dni w tygodniu, bez sobót i niedziel. 1 stycznia 1973 r. Tyniec stał  się częścią Dzielnicy Podgórze, nowa umowa pomiędzy Zarządem OSP Tyniec a już Miejską  Biblioteką Publiczną w Krakowie zawarta została na czas nieoznaczony. Po podziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i utworzeniu dzielnicowych bibliotek publicznych, beneficjentem umowy z Zarządem OSP Tyniec stała się Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Kraków–Podgórze. W tym okresie kierownikiem placówki była p. Julia Mazur.

Biblioteka w Tyńcu funkcjonowała w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Władze Miejskiej, a później Dzielnicowej Biblioteki Publicznej, czyniły starania, niestety bezskuteczne, o pozyskanie nowego lokalu. Na początku lat 80. działalność biblioteki została nawet zawieszona, ze względu na brak osób chętnych do podjęcia pracy. W lutym 1985 r. w budynku remizy nastąpił pożar, na skutek wybuchu pieca centralnego ogrzewania. W pożarze ucierpiały szafy biblioteczne, ale straty w księgozbiorze nie były znaczące. Jednak lokal w remizie nie nadawał się do użytku, księgozbiór (liczący 3683 woluminów) został przeniesiony do piwnicy prywatnego domu mieszkańca Tyńca. Od 1986 roku biblioteka działała w domu p. Marianny Żmuda przy ul. Bogucianka 47.  Dopiero w grudniu 1994 r. biblioteka w Tyńcu została przeniesiona do obecnie zajmowanych pomieszczeń. Jej kierownikiem w latach 1990-2012 była p. Maria Kliś (aktualnie kierownik Filii nr 40).  Obecnie Filią nr 30 kieruje pani Ewa Zapiórkowska-Woźniak, która pełni funkcję kierownika w Filii nr 29 przy ul. Praskiej 52.

Na przełomie października i listopada 2023 r. odnowiono wnętrza Filii nr 30. Dzięki środkom pozyskanym w IX edycji  Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa – o łącznej wartości 200 100,00 zł – zrealizowano projekt aranżacji filii, wykonano meble biblioteczne i zakupiono wyposażenie.  W ramach zadania dokonano również zakupu nowości wydawniczych oraz zorganizowano spotkania kulturalno-edukacyjne. Z funduszy Biblioteki Kraków zaś wymieniono drzwi i wymalowano lokal.

W uroczystości wzięli udział:

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Miasta Krakowa- czyli Waszym głosom, udało nam się wyremontować Filię i 10.01.2024 r. spotkaliśmy się na uroczystym jej otwarciu w gronie:
  • Andrzej Kulig – zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
  • Jerzy Woźniakiewicz – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
  • Marek Sobieraj – radny Miasta Krakowa
  • Stanisław Prochwicz, – radny Dzielnicy VIII Dębniki
  • Anna Grabowska, dyrektor Centrum Kultury Podgórze
  • Agnieszka Bajer – dyrektor szkoły podstawowej nr 132
  • Maria Kliś – była, wieloletnia kierownik filii biblioteki przy ul Dziewiarzy
Wszystkich ugościła Ewa Zapiórkowska-Woźniak – kierownik Filii nr 30 oraz dyrekcja Biblioteki Kraków w pełnym składzie: Agnieszka Staniszewska-Mól, Halina Szłapa oraz Izabela Ronkiewicz-Brągiel.