Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19.03.2021 , opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP (poz. 512) dopuszczalne jest prowadzenie przez biblioteki publiczne działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów, pod warunkiem zapewnienia aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała ograniczona liczba osób. Obowiązują przy tym dotychczasowe obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne.

Szczegółowe informacje na temat zasad otwarcia filii – kliknij TUTAJ