E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej


Wartość dofinansowania: 2 216 754,25 PLN

Cele projektu: Bezpośrednim celem projektu jest zapewnienie powszechnego i otwartego dostępu do informacji sektora publicznego poprzez rozwój treści cyfrowych i wprowadzenie elektronicznych usług służących poprawie jakości i efektywności procesu komunikacji instytucji publicznej z odbiorcą. Projektem zostanie objętych 57 filii Biblioteki.

Opis projektu: W ramach projektu planowane jest wdrożenie e-usług dla osób korzystających z zasobów Biblioteki Kraków oraz uruchomienie spersonalizowanej aplikacji mobilnej. Zostanie umożliwiona obsługa z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz płatności elektroniczne. Użytkownicy będą mogli również zgłaszać propozycje zakupu z możliwością głosowania on-line. Stworzenie aplikacji w oparciu o urządzenia beacon umożliwi zwiększenie dotarcia z informacją o ofercie bibliotek miejskich do potencjalnych użytkowników a obecnym czytelnikom zapewni stałą aktualizację informacji o nowościach w najbliższej bibliotece. W wyniku realizacji projektu zostanie zakupiona i wdrożona nowa platforma cyfrowa, która umożliwi rozwój biblioteki cyfrowej. Nowe narzędzia wyszukiwania i indeksowania publikacji oraz przyjazny urządzeniom mobilnym interfejs otworzy nowe możliwości dotarcia do czytelników a digitalizacja kolejnych zasobów i rekonwersja zwiększą zainteresowanie hobbystów i profesjonalistów.