W niedzielę 9 grudnia 2018 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się gala finałowa VI edycji konkursu plastycznego „Patroni krakowskich ulic”. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej w formie lapbooka prezentującej postać patrona wybranej ulicy miasta Krakowa. Na konkurs wpłynęły 104 prace. W gali finałowej wzięli udział: Marzena Paszkot – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz Dominik Jaśkowiec – przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele organizatorów oraz współorganizatorów.

Celem konkursu było poznanie przez uczestników sylwetek patronów krakowskich ulic, a także zachęcenie do samodzielnego poszukiwania wiedzy w różnych źródłach informacji, wspieranie edukacji historycznej i patriotycznej uczniów krakowskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.

Komisja konkursowa przyznała nagrody dla 32 laureatów. Nagrodzeni otrzymali m.in. dyplomy, książki, gry planszowe, puzzle, materiały promocyjne organizatorów i współorganizatorów, a dodatkowo laureaci I, II, III miejsc statuetkę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w konkursie oraz ich rodzicom i nauczycielom.

 
 

LAUREACI

Kategoria I-III klasy szkoły podstawowej

I miejsce – Drukała Oskar
II miejsce – Wojtal Wiktoria
III miejsce – Antowska Paulina
III miejsce – Niedziałkowska Julia
wyróżnienie Pałka Natalia

Kategoria IV-VI klasy szkoły podstawowej

I miejsce: Szkutak Jakub
II miejsce: Kęsik Szymon
III miejsce: Kimla Weronika
III miejsce:  Trzos Julia
III miejsce: Brzozowska Maja

Wyróżnienia:
Kubasiewicz Marta
Słowik Julia
Adamczyk Hanna
Horbatowska Maja
Gała Maksymilian
Kurowska Lidia
Krzyworzeka Emilia
Jędrychowska Zofia
Woś Gabriela
Pawłowicz Maja

Kategoria VII-VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne

I miejsce: Sowa Paweł
II miejsce: Czarnecka Oliwia
II miejsce: Stawarz Jan
III miejsce: Poniedziałek Weronika, Siedleczka Lena

Wyróżnienie:
Rosek Gabriela
Palkij Rita
Kiedik Karolina
Radwan Natalia
Kiełbik Patrycja
Malinowska Urszula
Drożdż Alicja

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Krakowa

Nagroda: Stawarz Jan
Wyróżnienie: Kubasiewicz Marta

Nagroda Specjalna Dyrektora Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie

Klasy 1-3: Drukała Oskar
Klasy 4-6: Szkutak Jakub
Klasy 7-8: Sowa Paweł

Patroni Krakowskich Ulic

 
 

Organizatorzy konkursu: Biblioteka Kraków, Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy al. 29. Listopada 102 oraz Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Krakowa, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Patroni medialni: miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków”.

Partnerzy: Rada Miasta Krakowa, Rada i Zarząd Dzielnicy I, II oraz VII, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Towarzystwo Prądnickie, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie oraz Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej.