Galeria Ekslibrisu Biblioteki Kraków

Galeria Ekslibrisu działa od czerwca 2017 roku. Jej celem jest przedstawianie, we współpracy z artystami i kolekcjonerami, różnorodnych postaw twórczych, motywów i technik artystycznych stosowanych w polskiej sztuce ekslibrisu, która coraz częściej traktowana jest jako forma wyrazu artystycznego niż przedmiot użytkowy. Wystawy organizowane są w filiach Biblioteki Kraków.

Ekslibris Frycz
ekslibris
Ekslibris Freya