III Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Kraków

Biblioteka Kraków już po raz drugi we współpracy z Kancelarią Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa organizuje Międzynarodową Konferencję dla bibliotekarzy pt. Oferta bibliotek a dostępność odbioru kultury.

28 stycznia 2019 r. w Pałacu Krzysztofory w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa spotkają się przedstawiciele bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych, świata nauki i kultury oraz delegacji m.in. z Norymbergi, Tbilisi, Opatiji, Wilna, Lwowa, czy Kijowa. Prelegenci oraz uczestnicy konferencji będą rozmawiali o współczesnych potrzebach specjalnych grup użytkowników, oczekiwaniach, barierach architektonicznych oraz społecznych, a także działaniach instytucji rządowych i samorządowych na rzecz poprawy dostępności instytucji kultury dla wskazanych grup.

Konferencja będzie składała się z dwóch paneli tematycznych, pierwszy to Zbiory, usługi oraz infrastruktura bibliotek dla specjalnych grup użytkowników. Zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczących wymogów, oferty i dostosowania bibliotek do potrzeb specjalnych grup użytkowników m.in.  osób z niepełnosprawnością  fizyczną i intelektualną. Przedstawione zostaną programy i projekty realizowany w bibliotekach polskich i zagranicznych, w tym Bibliotece Kraków. Drugi blok to Nowoczesne technologie i narzędzia wspomagające dostęp do kultury. Zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania nowych technologii m.in. digitalizacji, aplikacji, platform, specjalistycznych urządzeń i  programów komputerowych, a także produktów aktywizujących rozwój i wspomagających komunikację. Wśród prelegentów znajdzie się: dyrektor Biblioteki Narodowej, przedstawiciel Instytutu Książki, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele Biblioteki Kraków oraz goście zagraniczni.

29 stycznia 2019 r. goście zagraniczni wezmą udział w spotkaniu poświęconym zagadnieniom digitalizacji zbiorów. Zaprezentowany zostanie sprzęt do digitalizacji oraz działania Biblioteki Kraków w zakresie cyfryzacji zbiorów: regionalnych, dokumentujących kulturę studencką Krakowa, a także muzykaliów staniąteckich. Zorganizowana zostanie także prezentacja wybranych zabytków piśmiennictwa.

Wygłoszone referaty oraz materiały merytoryczne z III Międzynarodowej Konferencji Biblioteki Kraków opublikowane zostaną w Roczniku Biblioteki Kraków 2019.

 

➡Pobierz formularz zgłoszeniowy i obowiązek informacyjny.
Zgłoszenia należy przesłać do 11 stycznia 2019 na adres metodyczny@biblioteka.krakow.pl

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI
28 STYCZNIA 2019

 

8:30-9:30 – rejestracja uczestników

9:30-10:00 – otwarcie konferencji:

 • Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski,
 • Dyrektor Biblioteki Kraków dr Stanisław Dziedzic,
 • Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski

 

10:00-11:45 – I BLOK TEMATYCZNY

Zbiory, usługi oraz infrastruktura bibliotek dla specjalnych grup użytkowników

Wystąpienia:

 • dr hab. prof. UP Jolanta Baran – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • przedstawiciel Instytutu Książki
 • Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Ninia Matcharashvili – Mediatheks and libraries of Tbilisi
 •  Martina Juraga – Public Library „Viktor Car Emin“ Opatija
 •  Lenka Prucková – Library of the City Olomouc
 • Izabela Ronkiewicz-Brągiel, Paulina Knapik – Biblioteka Kraków

11:45-12:30 – przerwa kawowa

 

12:30-14:15 –  II BLOK TEMATYCZNY

Nowoczesne technologie i narzędzia wspomagające dostęp do kultury specjalnym grupom użytkowników

Wystąpienia:

 • dr Magdalena Świgost – Uniwersytet Jagielloński
 • dr Tomasz Makowski – Biblioteka Narodowa
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – Biblioteka Jagiellońska
 • Serhii Anzhyiak – Urząd Miasta Kijowa
 • dr Christine Sauer – Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg

14:15 – zamknięcie konferencji oraz obiad dla uczestników konferencji