III Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Kraków

Biblioteka Kraków we współpracy z Kancelarią Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zorganizowała Międzynarodową Konferencję dla bibliotekarzy pt. „Oferta bibliotek a dostępność odbioru kultury.”

28 stycznia 2019 r. w Pałacu Krzysztofory w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa spotkali się przedstawiciele bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych, świata nauki i kultury oraz delegacji m.in. z Norymbergi, Tbilisi, Opatiji, Wilna, Lwowa, czy Kijowa. Prelegenci oraz uczestnicy konferencji rozmawiali o współczesnych potrzebach specjalnych grup użytkowników, oczekiwaniach, barierach architektonicznych oraz społecznych, a także działaniach instytucji rządowych i samorządowych na rzecz poprawy dostępności instytucji kultury dla wskazanych grup.

Konferencja składała się z dwóch paneli tematycznych, pierwszy to Zbiory, usługi oraz infrastruktura bibliotek dla specjalnych grup użytkowników. Zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczących wymogów, oferty i dostosowania bibliotek do potrzeb specjalnych grup użytkowników m.in. osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Przybliżone zostały programy i projekty realizowane w bibliotekach polskich i zagranicznych, w tym Bibliotece Kraków. Drugi blok to Nowoczesne technologie i narzędzia wspomagające dostęp do kultury. Przedstawione zostały możliwości wykorzystania nowych technologii m.in. digitalizacji, aplikacji, platform, specjalistycznych urządzeń i  programów komputerowych, a także produktów aktywizujących rozwój i wspomagających komunikację. Wśród prelegentów znaleźli się: dyrektor Biblioteki Narodowej, przedstawiciel Instytutu Książki, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele Biblioteki Kraków oraz goście zagraniczni.

29 stycznia 2019 r. goście zagraniczni wzięli udział w spotkaniu poświęconym zagadnieniom digitalizacji zbiorów. Zaprezentowano sprzęt do digitalizacji oraz działania Biblioteki Kraków w zakresie cyfryzacji zbiorów: regionalnych, dokumentujących kulturę studencką Krakowa, a także muzykaliów staniąteckich.

Wygłoszone referaty oraz materiały merytoryczne z III Międzynarodowej Konferencji Biblioteki Kraków opublikowane zostaną w Roczniku Biblioteki Kraków 2019.

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ: