Jesteśmy bliżej czytelnika – książkomat i wyposażenie Biblioteki Głównej Biblioteki Kraków!

„Biblioteka bliżej czytelnika – książkomat i wyposażenie Biblioteki Głównej Biblioteki Kraków” to zadanie realizowane w ramach programu „Infrastruktura kultury 2021”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Realizacja zadania zakłada zakup książkomatu oraz podestów scenicznych i namiotów wystawienniczych. Projekt „Biblioteka bliżej czytelnika…” ma na celu poprawę dostępności zbiorów i usług Biblioteki Głównej Biblioteki Kraków.

W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony i zamontowany przy ul. Powroźniczej 2 książkomat z 43 skrytkami i grafiką identyfikującą Bibliotekę Kraków, wraz z modułem obsługi w systemie bibliotecznym SOWA2SQL. Zakup i zainstalowanie nowoczesnego urządzenia umożliwi czytelnikom ciągły dostęp do książek, także poza godzinami i dniami otwarcia Biblioteki Głównej, jak również niezależnie od ewentualnych ograniczeń związanych z epidemią. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla wielu użytkowników, które z pewnością wpłynie na znaczne zwiększenie dostępu do oferty instytucji, a w związku z tym na wzrost wskaźników czytelnictwa.

W ramach projektu dokonano już zakupu podestów scenicznych oraz namiotów wystawienniczych wykorzystywanych do prowadzenia działalności kulturalnej oferowanej czytelnikom przez Bibliotekę Kraków. Pozyskane wyposażenie pozwala na podniesienie jakości i atrakcyjności plenerowych wydarzeń edukacyjnych i rozrywkowych organizowanych na zewnątrz Biblioteki Głównej, w przestrzeni zabytkowego ogrodu, dla licznego grona odbiorców; są to pikniki oraz peron literacki w ogrodzie (cykliczne otwarte warsztaty literackie prowadzone przez Bibliotekę Kraków).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.