„Kartka z zielnika” – konkurs w Filii nr 45!

Od 15 czerwca do 7 września będzie trwał konkurs „Kartka z zielnika” w Filii nr 45 (ul. Teligi 24)! Twoje zadanie? Przygotuj roślinną kompozycję na kartce A4 z np.: ziół, kwiatów, czy liści i zanieś do Filii…

Zadaniem konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy z wykorzystaniem zebranych w czasie wakacyjnego odpoczynku: roślin, ziół, kwiatów lub ich części. Kompozycja powinna zostać przygotowana na kartce w formacie A4. Przykładowe materiały do wykorzystania: zasuszone części roślin, kora, trawa, bukiew itp. Uwaga! Rośliny wykorzystywane do tworzenia pracy nie mogą być pod ochroną!

Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno w dwóch kategoriach wiekowych:

1) kategoria I – uczestnicy w wieku 6–10 lat,
2) kategoria II – uczestnicy w wieku 11–15 lat.

Do każdej pracy konkursowej obowiązkowo należy dołączyć Kartę Zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

 

KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH – POBIERZ

REGULAMIN KONKURSU – POBIERZ