Klub Dziennikarzy Pod Gruszką

W czerwcu 2017 roku, decyzją Prezydenta Miasta Krakowa, administracja Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” została przekazana Bibliotece Kraków.

Kamienica przy ul. Szczepańskiej 1, w której mieści się Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, powstały w 1951 roku, wybudowana została ok. 1300 r. Pod nazwą „Sub Pira” lub „Sub Pyrn” –  czyli „Pod Gruszką” – odnotowana została już w 1556. Kiedy właścicielem Kamienicy „Pod Gruszką” był chorąży i sędzia grodzki Andrzej Żydowski, na jego zlecenie Baltazar Fontana wykonał słynne sztukaterie w Sali noszącej obecnie jego imię (Baltazar Fontana działał na terenie Krakowa i Małopolski w latach 1693-1703). Historycy sztuki uważają, że Sala Fontany w Klubie Dziennikarz „Pod Gruszką” należy do najpiękniejszych wnętrz mieszczańskich w Polsce.

W 1899 r. w salach I piętra rozpoczęła działalność Kawiarnia Franza Sauera, a Sala Fontany była wtedy przeznaczona tylko dla kobiet. Od roku 1927 rozpoczęła działalność restauracja „Ziemiańska”, która w krótkim czasie splajtowała, zaś kamienica trafiła pod zarząd Izby Lekarskiej. Po zakończeniu II wojny światowej i rozwiązaniu Izby Lekarskiej w latach 50., lokal w Kamienicy „Pod Gruszką” przejęło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Wtedy powstał Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, w którym do stanu wojennego bywał kwiat dziennikarstwa krakowskiego i polskiego, gwiazdy filmu, teatru i estrady. Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski w 2008 r. przekazał Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” pod administrację Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie, który reaktywował w tym miejscu działalność restauracyjną i kulturalną oraz umożliwił działającym obecnie stowarzyszeniom dziennikarskim (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP) prowadzenie działalności statutowej.

Biblioteka Kraków w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” zaprasza na:

  • czwartkowe spotkania Salonu Literackiego Biblioteki Kraków
  • comiesięczne uroczyste wręczanie Nagrody Krakowska Książka Miesiąca
  • spotkania z dziennikarzami, reporterami i fotoreporterami organizowane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP
  • spotkania literackie organizowane także przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Związek Literatów Polskich
  • koncerty

KIEROWNIK KLUBU: Grażyna Potoczek, e-mail: grazyna.potoczek@biblioteka.krakow.pl

Kontakt z Klubem Dziennikarzy „Pod Gruszką”:

ul. Szczepańska 1, Kraków
31-011 Kraków
tel. 512-455-260

KLUB DZIENNIKARZY „POD GRUSZKĄ”
PRZY BIBLIOTECE KRAKÓW
HARMONOGRAM

ulica Szczepańska 1, Kraków

14 GRUDNIA | godz. 18.00

Wręczenie nagród w Konkursie Poetyckim o Nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków organizowanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

17 GRUDNIA | godz. 18.00

Spotkanie opłatkowe KO ZLP.

18 GRUDNIA | godz. 18.00

Wydawnictwo SIGNO i Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” zapraszają na promocję Almanachu Sądeckiego Klubu Literackiego.

W programie recytacja poezji: Tadeusz Basiaka, Robert Drobysz, Monika Dziedzina, Ignacy Stanisław Fiut, Wacław Jagielski, Janusz Jedynak, Antoni Kiemystowicz, Bogna Kurpiel, Jadwiga Marzec, Janusz Michalik, Maria Piniańska, Irena Pławiak, Krzysztof Słaby, Faustyna Uryga, Stanisława Widomska; oprawa muzyczna: Joanna Babiarz – wokal i skrzypce, Janusz Szot – wokal i gitara; prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.

19 GRUDNIA | godz. 18.00

Krakowska Witryna Fotograficzna. Wybrane, najciekawsze zdjęcia października i listopada. Prowadzenie: Marek Lasyk.

Krakowska Witryna Fotograficzna jest inicjatywą fotoreporterów prasowych z terenu Krakowa. Swe zdjęcia fotoreporterzy publikują nie tylko na łamach prasy, ale także na blogu www.krakowskawitrynafotograficzna.blogspot.com, który jest odwzorowaniem Witryny umieszczonej przy pl. Wszystkich Świętych 11, w oknie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Z Witryną współpracować mogą wszyscy fotoreporterzy prasowi, którzy pracują dla mediów analogowych lub cyfrowych.

 

8 STYCZNIA | godz. 17.30

Wspomnienia o Zdzisławie Stopczyńskiej, ważnej postaci Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

STYCZNIA | godz. 18.00

Spotkanie świąteczne Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

11 STYCZNIA | godz. 18.00

Promocja 20. i 21. edycji Liry Dram w Krakowie. Prowadzenie: Redaktor Naczelna Marlena Zynger.
Goście: Ignacy S. Fiut, Adriana Jarosz, Małgorzata Kulisiewicz, Małgorzata Lebda, Elżbieta Leśniak, Krzysztof Łojek, Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, Barbara Wrońska, Szczęsny Wroński. Oprawa muzyczna – wokal i fortepian Barbara Leśniak

12 STYCZNIA | godz. 16.00

Sprawozdawczo-wyborcze spotkanie członków Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

 

16 STYCZNIA | godz. 18.00

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zaprasza na wieczór autorski Krzysztofa Budziakowskiego – organizatora, fundatora i Prezesa Fundacji im. Zygmunta Starego. Autor, publicysta, wydawca i redaktor wielu pism, książek i czasopism społeczno-kulturalnych, organizator i sponsor wielu akcji charytatywnych.Za działalność podziemną oraz za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

21 STYCZNIA | godz. 18.00

Spotkanie Związku Polskich Artystów Fotografików. Prezentacja nowych członków związku i ich dorobku artystycznego. Gość specjalny: dyrektor Muzeum Historii Fotografii Marek Świca. Prowadzenie: Dana Węgiel.

22 STYCZNIA | godz. 18.00

Wydawnictwo SIGNO i Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków zapraszają na biesiadę poetycką „Oto zapusty, dalej kulikiem”( Juliusz Słowacki –„Kulik”)

w programie recytacja poezji: Joanna Babiarz, Renata Batko, Bożena Boba-Dyga, Katarzyna Bułat, Marzena Dąbrowa-Szatko, Agata Dziewońska, Małgorzata Hrycaj, Adriana Jarosz, Krystyna Alicja Jezierska, Beata Kępińska, Małgorzata Kulisiewicz, Joanna Krzyżańska, Elżbieta Leśniak, Krzysztof Łojek, Robert Marcinkowski, Joachim Neander, Małgorzata Pfisterer, Joanna Rzodkiewicz, Eliza Segiet, Joanna Słodyczka, Janusz Szot, Grzegorz Skórka, Agnieszka Zięba.

Występ Kabaretu Śmieszna Środa: Małgorzata Bielakowska, Krzysztof Janik, Leszek Kaszkur.

oprawa muzyczna: Barbara Leśniak wokal i fortepian

Joanna Babiarz – wokal i skrzypce, Janusz Szot – wokal i gitara

prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

23 STYCZNIA | godz. 18.00

„Kawiarenka nowych mediów” to cykl spotkań z osobistościami związanymi z branżą nowych mediów lub dziedzinami jej pokrewnymi. Celem tych spotkań jest poszerzenie wiedzy z zakresu nowych mediów na przykładach ludzi, którzy pragną podzielić się swoimi doświadczeniami w tej branży, przekazać swoje poglądy i wiedzę, jaką zdobyli.

Organizatorami spotkania są krakowski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Dziennikarskie Koło Naukowe i Edukacyjne Laboratorium Mediów Społecznościowych.

 

28 STYCZNIA | godz. 18.00

Spotkanie autorskie z Barbarą Szczepańską wokół  książki dla dzieci „Wierszyki dla Ksawerego czyli o czym marzy foka z Bieguna Północnego i inne historie”.

Barbara Szczepańska– Judyta poetka i piosenkarka, autorka i wykonawczyni własnych tekstów, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i Podyplomowego Studium Logopedii na Akademii Pedagogicznej, laureatka ogólnopolskich nagród poetyckich i II nagrody w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Autorskiej w Warszawie .W latach 80 – tych występowała w krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Jest autorką musicali i płyt z piosenkami autorskimi / „Czas dobrych słów, „Namiętność”, „Zauroczenia”/, oraz czterech tomików wierszy : „Salon gier miłosnych”, „Kochankowie wiedźmy” , „Amoralne dzielnice” , „Miasta Pożądań” i zbioru opowiadań pt. „Świat jest pełen mężczyzn”.

 

29 STYCZNIA | godz. 18.00

Promocja książki prof. Zofii Zarębianki „Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych.” Prowadzenie: prof. Wojciech Ligęza.

Zofia Zarębianka, poetka, eseistka, krytyk literacki, członek Komisji historycznoliterackiej PAN, członek Pen Clubu oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Pracuje w Katedrze Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka ponad 200 artykułów i kilkunastu książek.
Opublikowała m.in.: „Poezja wymiaru sanctum”, „Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej”, „Dziesięć Bożych słów”, „Tropy sacrum w literaturze XX wieku”, „O książkach, które pomagają być” oraz tomy wierszy: „Człowiek rośnie w Ciszy”,  „Wyrwane z przestrzeni”,  „Niebo w czerni” , „Jerozolima została zburzona”.

 

30 STYCZNIA | godz. 18.00

Krakowska Witryna Fotograficzna. Wybrane, najciekawsze grudniowe zdjęcia. Prowadzenie: Marek Lasyk.

Krakowska Witryna Fotograficzna jest inicjatywą fotoreporterów prasowych z terenu Krakowa. Swe zdjęcia fotoreporterzy publikują nie tylko na łamach prasy, ale także na blogu www.krakowskawitrynafotograficzna.blogspot.com, który jest odwzorowaniem Witryny umieszczonej przy pl. Wszystkich Świętych 11, w oknie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Z Witryną współpracować mogą wszyscy fotoreporterzy prasowi, którzy pracują dla mediów analogowych lub cyfrowych.