Konferencja Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski

Zakończone Biblioteka Kraków we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa organizuje dwudniową konferencję naukową pt.: „Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski”, której celem jest ukazanie wkładu społeczności ormiańskiej w polskie dziedzictwo kulturowe. Wskazanie na jej zasługi dla polskiej historii, kultury i gospodarki, popularyzacja wiedzy o mniejszości ormiańskiej, a także wskazanie, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, wyjątkowej postawy Ormian względem Polski.

Poza dwudniową sesją naukową, planowana jest również publikacja tomu pokonferencyjnego oraz prezentacja czasowej wystawy „Ormianie Semper Fidelisw drodze ku niepodległości”, udostępnionej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, ukazującej historię polskich Ormian od przybycia do Lwowa, aż po współczesną ich działalność na terenie Rzeczpospolitej. Dużą część wystawy stanowią biogramy sylwetek słynnych Ormian Polskich – znamienitych artystów, pisarzy, duchownych, naukowców, a przede wszystkim wielkich patriotów.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali pracownicy naukowi – wybitni specjaliści, zajmujący się tematyką społeczności ormiańskiej. Będą też obecni: Edgar Ghazaryan, Ambasador Republiki Armenii w Polsce,  Kaspar Karampetian, prezydent organizacji European Armenian Federation for Justice and Democracy, reprezentującej sprawy Armenii przy Parlamencie Europejskim oraz prof. Ara Sayegh, prezes Ormiańskiego Komitetu Narodowego Polski.

 

 

PROGRAM  KONFERENCJI
9-10 PAŹDZIERNIKA 2018

 

9 października | 14.00-17.30 | Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 

Moderator: dr Stanisław Dziedzic – Dyrektor Biblioteki Kraków;
Powitanie gości

14.00-14.10 Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek Majchrowski – inauguracja konferencji

14.10-14.20 Wystąpienie Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Armenii w Polsce, Edgara Ghazaryana

14.20-14.30 Wystąpienia Patronów Honorowych

14.30-15.00 Dr hab. Andrzej A. Zięba: „Przemiany tożsamości narodowej Ormian w dobie walk o niepodległość Polski, schyłek XVIII – połowa XX wieku”

15.00-15.30 Prof. dr hab. Krzysztof Stopka: „Żołnierski etos Ormian w dawnej Polsce (XIV-XVIII wiek)”

15.30-16.00 Przerwa kawowa

16.00-16.30 Dr Stanisław Dziedzic: „Arcybiskup Józef Teodorowicz a sprawa niepodległości Polski”

16.30-17.00 Prof. dr hab. Franciszek Ziejka: „Karol Antoniewicz – przedziwne losy lwowskiego Ormianina – Polaka”

17.00-17.30 Dyskusja

 

 

10 października | 10.00 – 14.30 | Sala Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” Biblioteki Kraków, ul. Szczepańska 1

Moderator: Janusz Paluch

10.00-10.30 Prof. George A. Bournoutian: „The Emergence of the Present-day Armenian State”

10.30-11.00 Andrzej Krzeczunowicz: „Kornel Krzeczunowicz – wkład w niepodległą Polskę”

11.00-11.30 Monika Agopsowicz: „O, kochana Ojczyzno, jako żeś zniszczona! Ormiańscy wygnańcy z Kamieńca 1673 roku wobec Polski”

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.30 Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak: „Patriotyczne przestrzenie w twórczości Zbigniewa Herberta”

12.30-13.00 Dr hab. Ewa Danowska: „Wiadomości o polskich Ormianach ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”

13.00-13.30 Krzysztof Stefanowicz: „Kajetan Stefanowicz – żołnierz i artysta”

13.30-14.00 Dr Tadeusz Skoczek: „Dawid Abrahamowicz jako przedstawiciel ugrupowania Podolaków i jego służba dla Polski”

14.00-14.30 Dyskusja

 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa Ormianie Semper Fidelis – w drodze ku niepodległości, udostępniona przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

9 PAŹDZIERNIKA godz. 12.00 – uroczyste otwarcie wystawy w Sali Obrad w budynku dawnego Magistratu Podgórskiego przy Rynku Podgórskim 1. Ekspozycję będzie można oglądać w tym miejscu do 11 października 2018.

12–25 PAŹDZIERNIKA wystawę będzie można zobaczyć w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 62.

 

Projekt jest realizowany przez Bibliotekę Kraków w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Współorganizator konferencji: Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski.
Patronat: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny.
Patronat medialny: Gazeta Wyborcza.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018”.

 


 

Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski. Materiały z konferencji naukowej.