Konkurs „Wawel odzyskany – Twoja cegiełka”

Zachęcamy do udziału w konkursie „Wawel odzyskany – Twoja cegiełka” na plakat nawiązujący do akcji cegiełkowej z 1921 roku, której celem było pozyskanie środków na sfinansowanie prac restauracyjnych na Wawelu. Organizatorem konkursu jest Zamek Królewski na Wawelu, a jego partnerem Biblioteka Kraków.

Celem Konkursu jest poszerzenie znajomości historii Wzgórza Wawelskiego o czasy jego odbudowy po rok 1918 m.in. poprzez lekturę książek, a także zainspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania umiejętności plastycznych.

Prace w swojej formie mają nawiązywać do konwencji graficznej plakatu okresu międzywojennego. Do konkursu zostaną dopuszczone plakaty w formacie 50 x 70 cm wykonane technikami: malarską, rysunkową, fotograficzną, collage, fotomontaż oraz technikami komputerowymi.

Ocenie zostanie poddana oryginalność pomysłu, adekwatność treści plakatu do tematu konkursu, estetyka wykonania oraz czytelność przekazu.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjum
kategoria II – uczniowie szkół średnich

Czas trwania konkursu: 1 września – 14 grudnia 2018.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

 

➡ WYNIKI KONKURSU

 

Konkurs Wawel odzyskany