Konkurs fotograficzny „Nadwiślańskie pupile”

Od 12 września do 7 października trwa konkurs fotograficzny dla dzieci w wieku 9-13 lat. Przedmiotem konkursu jest fotografia, która w dowolny sposób, według oryginalnego pomysłu autora ma przedstawiać wizerunek pupila.

  • Fotografia musi być wydrukowana na papierze fotograficznym lub wywołana w formacie nie mniejszym niż B6 czyli 13 cm x 18 cm, i nie większym niż A4, czyli 21 cm x 29,7 cm, w dobrej jakości, umożliwiającej prezentację pracy na wystawie pokonkursowej organizowanej przez Filię nr 30 Biblioteki Kraków.
  • Opisaną kodem pracę konkursową wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie realizatora (ul. Dziewiarzy 7), w czasie trwania konkursu w godzinach otwarcia Filii nr 30 Biblioteki Kraków.

REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ