Wyniki „Ogólnopolskiego Konkursu na opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci i młodzieży na podstawie książek nominowanych do Nagrody Żółtej Ciżemki”.

Spośród 28 scenariuszy zgłoszonych do konkursu, Komisja Konkursowa w składzie: Izabela Ronkiewicz-Brągiel – Zastępca Dyrektora Biblioteki Kraków ds. merytorycznych oraz Biserka Čejović – polonistka, bibliotekoznawczyni, biblioterapeutka, wyłoniła pięciu laureatów, którzy otrzymają nagrodę finansową w wysokości 500 zł brutto.

  • Dorota Borek – Biblioteka Kraków Filia nr 44
  • Anna Kasprzyk – Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Filia w Luszowicach
  • Annika Mikołajko – Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie
  • Paweł Piwowarczyk – Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach
  • Agnieszka Sromek – Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej

Dziękujemy laureatom oraz uczestnikom za udział w Konkursie oraz  przygotowanie interesujących scenariuszy. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na naszej stronie i posłużą jako inspiracja dla bibliotekarzy, nauczycieli oraz animatorów kultury w działaniach upowszechniających czytelnictwo wśród dzieci.


O KONKURSIE

Zapraszamy bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, a także nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych, instruktorów domów kultury i animatorów kultury zatrudnionych na terenie RP, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci i młodzieży na podstawie książek nominowanych do Nagrody Żółtej Ciżemki.

Konkurs na scenariusz realizowany jest w ramach projektu „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Jego celem jest zainspirowanie bibliotekarzy, nauczycieli, instruktorów i animatorów kultury do opracowania scenariusza zajęć służącego promocji literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. A także popularyzowanie współczesnych książek nominowanych do Nagrody „Żółtej Ciżemki” oraz zachęcenie adresatów Konkursu do dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i dobrymi praktykami,

Scenariusz powinien zawierać temat, cel główny, cele szczegółowe, warunki techniczne (liczbę i wiek uczestników, miejsce realizacji zajęć, czas trwania), metody i formy pracy, materiały i środki pomocnicze, literaturę wykorzystaną do zajęć, przebieg zajęć, narzędzia sprawdzające ich efekty, a także załączniki. Maksymalna objętość scenariusza to 5 stron, czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5.

Pracę należy przesłać do 4 września 2020 roku (liczy się data stempla pocztowego) wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
Biblioteka Kraków
Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
z dopiskiem: „Konkurs na scenariusz zajęć”.

Autorzy pięciu najciekawszych scenariuszy, spełniających wszystkie wymagania, otrzymają nagrodę w wysokości 500 zł brutto. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w październiku, w czasie 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, a zwycięskie prace opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Kraków.

Pobierz regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pdf 139KB)

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Biblioteki Kraków „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego

maszyna do pisania