Konkurs na znaczek z okazji pięćsetnej rocznicy urodzin króla Zygmunta Augusta – ostatni tydzień na zgłoszenia

Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie!

Inspirując się wybranymi motywami z zachowanych renesansowych eksponatów na wawelskich ekspozycjach, a także korzystając z wybranych wydarzeń politycznych bądź prywatnych z życia króla, opracujcie projekt znaczka pocztowego, dedykowanego ostatniemu z Jagiellonów.

W 2020 roku przypada pięćsetna rocznica urodzin króla Zygmunta II Augusta, którego powszechnie kojarzymy z aktem Unii Lubelskiej z 1569 roku, miłością do Barbary Radziwiłłówny, a także ze słynną kolekcją arrasów zakupionych w Brukseli, podziwianych do dzisiaj w wawelskich komnatach.

Niewielu z nas jednak pamięta, że ostatni z Jagiellonów w 1558 roku zainicjował pierwsze połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją. Chociaż nikt nie używał wtedy pocztowych znaczków do przesyłania listów – tylko konnych kurierów, wydarzenie to uznawane jest za początek poczty na ziemiach polskich.

✅ Czas trwania konkursu: 3 września – 18 grudnia 2020

✅ Znaczek w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną w formacie PDF należy przesyłać do 13 listopada 2020 r. pod adres: Zamek Królewski na Wawelu, 31–001 Kraków, Wawel 5. Na kopercie należy umieścić napis „KONKURS –ZNACZEK”

UWAGA: względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID – 19 istnieje możliwość elektronicznego składania prac konkursowych.

Prosimy o przesłanie prac na adres e-mail artkonkurs@wawel.org.pl do 17 listopada 2020 włącznie.
Do maila obowiązkowo należy dołączyć skan pracy oraz skan (lub czytelne zdjęcie) wypełnionego zgłoszenia konkursowego.
Sumaryczna wielkość załączników w jednym mailu nie może przekroczyć 15 MB. Przesyłkę można podzielić na kilka maili.

Finał i rozdanie nagród – 18 grudnia 2020, z udziałem zespołu Floripari

Organizator konkursu – Zamek Królewski na Wawelu | Partner – Biblioteka Kraków

POBIERZ REGULAMIN (512 KB)

 

Zygmunt III Waza z profilu na znaczku pocztowym