Konkurs: „Patronki i patroni krakowskich ulic”

Biblioteka Kraków wspólnie z Radą i Zarządem Dzielnicy III oraz Młodzieżowym Domem Kultury zapraszają na konkurs plastyczny.

Konkurs „Patronki i patroni krakowskich ulic” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych do 18. roku życia, podopiecznych publicznych placówek wychowania pozaszkolnego oraz instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Krakowa. Konkurs trwa od 1 września do 13 października. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub lapbooka przedstawiającego patrona wybranej ulicy Krakowa.

Prace konkursowe można składać w każdej filii Biblioteki Kraków, w sekretariacie Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3) lub przesyłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu „Patroni i patronki krakowskich ulic”.