Skontaktuj się z nami

Zanim wyślesz wiadomość, zapoznaj się z „Obowiązkiem informacyjnym”

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków), e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl, nr tel.: 12 61 89 100.
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@biblioteka.krakow.pl.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.

Biblioteka Kraków

pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
sekretariat tel. 12 61 89 100 (czynny w godz. 8.00–15.30)
fax 12 61 89 145
e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl


Dyrektor
dr Stanisław Dziedzic
tel. 12 61 89 100
e-mail: stanislaw.dziedzic@biblioteka.krakow.pl

Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych
Izabela Ronkiewicz- Brągiel
tel. 12 61 89 100
e-mail: izabela.bragiel@biblioteka.krakow.pl

Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych i organizacyjnych
Halina Szłapa
tel. 12 61 89 100
e-mail: halina.szlapa@biblioteka.krakow.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym. Dane będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl

Działy

Dział Promocji, Marketingu i PR

Kierownik: Piotr Wasilewski
tel. 789 449 903
tel. 12 61 89 125
e-mail: promocja@biblioteka.krakow.pl

Główna Księgowa

Dominika Lis
tel. 668 320 100
tel. 12 61 89 114
e-mail: dominika.lis@biblioteka.krakow.pl

Zastępca Głównej Księgowej

Katarzyna Drożdż
tel. 12 618 91 15
tel. 789 449 905
e-mail: katarzyna.drozdz@biblioteka.krakow.pl

Dział Projektów i Pozyskiwania Funduszy

Kierownik: Maria Mazur-Prokopiuk
tel. 797 024 026
tel. 12 61 89 124
e-mail: projekty@biblioteka.krakow.pl

Archiwum zakładowe

Kierownik: Maciej Chmielowski
tel. 789 449 910
e-mail: archiwum@biblioteka.krakow.pl

Dział Gromadzenia Zbiorów

Kierownik: Mariola Krutewicz
tel. 797 301 006
e-mail: gromadzenie@biblioteka.krakow.pl

Dział Metodyczny

Kierownik: Paulina Knapik
tel. 789 449 908
tel. 12 61 89 126
e-mail: metodyczny@biblioteka.krakow.pl

Dział Informatyzacji i Cyfryzacji

Kierownik: Alina Macała
tel. 789 449 906
tel. 12 61 89 135
e-mail: informatyzacja@biblioteka.krakow.pl

Dział Wydawnictw i Animacji

Kierownik: Janusz Paluch
tel.  608 155 693
tel. 12 61 89 122
e-mail: janusz.paluch@biblioteka.krakow.pl

Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Kierownik: Małgorzata Kosmala
tel. 797-024-023
e-mail: bibliografia@biblioteka.krakow.pl
ul. Powroźnicza 2, 30-307 Kraków

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Kmiecik
tel. 12 61 89 105
e-mail: iod@biblioteka.krakow.pl

Dział Opracowania Zbiorów

Kierownik: Krystyna Kukuła
tel. 797 301 000
e-mail: opracowanie@biblioteka.krakow.pl

Dział Udostępniania Zbiorów

Kierownik: Elżbieta Rachwał
tel. 797 301 013
tel. 12 61 89 127
e-mail: udostepnianie@biblioteka.krakow.pl

Dział Remontów i Inwestycji

Kierownik: Marek Feliks
tel. 797 024 024
tel. 12 61 89 150
e-mail: remonty@biblioteka.krakow.pl

Dział Gospodarczo-Techniczny

Kierownik: Maria Kaczor
tel. 797 024 029
tel. 12 61 89 136,  797 301 028
e-mail: techniczny@biblioteka.krakow.pl

Dział Administracji i Spraw Majątkowych

Kierownik: Marian Prażmowski
tel. 789 449 911
tel. 12 61 89 152
e-mail: administracja@biblioteka.krakow.pl

Dział Płac

Kierownik: Edyta Nocoń
tel. 797 024 027
tel. 12 61 89 123
e-mail: place@biblioteka.krakow.pl

Windykacja (Dział Udostępniania)

Marzena Drąg
tel. 797 301 030 (w godz. 7.30–15.30)
tel. 12 61 89 127
e-mail: windykacja@biblioteka.krakow.pl

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik: Miłosz Świda
tel. 12 61 89 151
tel. 502 467 250
e-mail: milosz.swida@biblioteka.krakow.pl

Dział Budżetu i Finansów

Kierownik: Agata Szura
tel. 797 301 010
tel. 12 61 89 115
e-mail: finanse@biblioteka.krakow.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Rozwoju Biblioteki

Jadwiga Wiatr
tel. 12 61 89 119
e-mail: jadwiga.wiatr@biblioteka.krakow.pl

Dział Kadr

Kierownik: Iwona Sukiennik
tel. 797 024 030
tel. 12 61 89 128
e-mail: kadry@biblioteka.krakow.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other