Biblioteka Kraków przygotowała cykl blisko osiemdziesięciu wydarzeń czytelniczo–literackich pod nazwą „Krakowska rodzina sięga po książki dla córki i syna”, które będą realizowane od czerwca do grudnia 2019 roku w filiach bibliotecznych oraz w przestrzeni miejskiej Krakowa.

Celem projektu jest promocja rodzinnego czytania dzieciom i pozyskanie jak najszerszego grona młodych czytelników spośród dzieci pełno- i niepełnosprawnych. Podczas czytania wartościowej literatury wspieramy rozwój psychiczny, intelektualny i moralny dzieci. Czytanie uczy myślenia, rozwija wyobraźnię i słownictwo, przynosi ogromną wiedzę. Dla dzieci niepełnosprawnych stanowi stymulację dla mózgu i pomaga im w przezwyciężaniu wielu problemów zdrowotnych, emocjonalnych i rozwojowych.