Biblioteka Kraków realizuje projekt pt. „Kreatywny Bibliotekarz – cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych” skierowany do pracowników miejskich bibliotek.

W ramach projektu zaplanowano organizację szkoleń, prelekcji oraz warsztatów. Wykłady dotyczyć będą zagadnień z zakresu biblioterapii i bajkoterapii, współczesnej literatury polskiej i światowej, a także grafiki oraz książki artystycznej. Przewidziany jest również cykl zajęć poświęconych obsłudze specjalnych grup użytkowników.

Przedmiotem szkoleń będą też metody pracy z czytelnikiem, np. zajęcia z elementami arteterapii i muzykoterapii. Ostatni moduł zajęć projektowych obejmie tematykę nowoczesnych narzędzi oraz metod pracy z młodym czytelnikiem, a także wykorzystania technologii. Szkolenia realizowane w ramach projektu „Kreatywny Bibliotekarz – cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych” będą odbywać się od września do listopada 2018 roku. Informacje o naborze dostępne będą na stronie internetowej Biblioteki Kraków.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA

22 LISTOPADA, godz. 10.30-16.15| Biblioteka Kraków pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
Szkolenie Marcina Skrabki „Gamifikacja, tworzenie gier na podstawie literatury”

Marcin Skrabka – prawnik, niezależny analityk rynku wydawniczego. Pracował dla Wolters Kluwer Polska, Young Digital Planet (Sanoma). Współtwórca i założyciel m.in. wydawnictwa Książkowe Klimaty oraz portali czeskieklimaty.pl i prawosocjalne.pl. Obecnie wraz z fińskim Team Action Zone, pracuje nad sposobami łączenia nowych technologii z tradycyjnymi książkami, szczególnie w zakresie gamifikowania treści książek jako jednego ze sposobów promocji czytelnictwa wśród najmłodszych pokoleń (źródło: goodbooks.pl)

Program szkolenia:
10.00-10.30 – rejestracja
10.30-12.00 – część I szkolenia
12.00-12.15 – przerwa
12.15-13.45 – część II szkolenia
13.45-14.15 – przerwa
14.15-16.00 – część III szkolenia
16.00-16.15 – podsumowanie i zakończenie

Formularz zgłoszeniowy – pobierz
Obowiązek informacyjny – pobierz

Skan uzupełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym obowiązkiem informacyjnym należy przesłać na adres metodyczny@biblioteka.krakow.pl do 19 listopada 2018 r.

29 LISTOPADA, godz. 9.00-10.30| Biblioteka Kraków pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
Wykład prof. UP dr. hab. Michała Rogoża „Wpływ nowych technologii na kulturę literacką dzieci i młodzieży”

Michał Rogoż – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, dyrektor Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania badawcze: książka i prasa dla dzieci i młodzieży – tradycja i współczesność; cenzura i ograniczenia wolności słowa w Polsce; Internet jako narzędzie informacji i edukacji; książka i prasa w Internecie; dydaktyka akademicka w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Program wykładu:
8.30-9.00
– rejestracja
9.00 – powitanie
9.00-10.30 – wykład
10.30 – zakończenie

Formularz zgłoszeniowy – pobierz
Obowiązek informacyjny – pobierz

Skan uzupełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym obowiązkiem informacyjnym należy przesłać na adres metodyczny@biblioteka.krakow.pl do 26 listopada 2018 r.

29 LISTOPADA, godz. 12.30-16.00| Biblioteka Kraków pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
Warsztat dr Krystyny Rybickiej „Kształtowanie gustów czytelniczych za pomocą tekstu i grafiki książkowej”

Krystyna Rybicka – starszy kustosz, kierownik Filii nr 30 i Ośrodka Książki Obrazkowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, historyk sztuki – wykładowca Politechniki Lubelskiej, Wydział  Budownictwa i Architektury oraz Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania w Lublinie.

Program warsztatu:
12.00-12.30
– rejestracja
12.30 – powitanie
12.30-14.00 – I część warsztatu
14.00-14.30 – przerwa
14.30-16.00 – II część warsztatu
16.00 – zakończenie

Formularz zgłoszeniowy – pobierz
Obowiązek informacyjny – pobierz

Skan uzupełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym obowiązkiem informacyjnym należy przesłać na adres metodyczny@biblioteka.krakow.pl do 26 listopada 2018 r.


 • 15 listopada 2018
  Warsztat Marii Widerowskiej „Wykorzystanie arteterapii w pracy z czytelnikiem”
 • 8 listopada 2018
  Warsztat Szczepana Cieślaka „Wykorzystanie muzyki oraz elementów muzykoterapii w pracy z czytelnikiem”
 • 18 października 2018
  Warsztat z elementami wykładu dr Lidii Ippoldt „Terapeutyczna rola literatury. Zastosowanie biblio- i bajkoterapii w pracy z czytelnikiem”
  Spotkanie zrealizowane
 • 12 października 2018
  Warsztat dr Renaty Aleksandrowicz „Rozważni i romantyczni”, czyli seniorzy w bibliotekach. Oczekiwania, dostosowanie oferty do ich potrzeb”
  Spotkanie zrealizowane
 • 12 października 2018
  Warsztat dr Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy „Od tradycyjnych spotkań czytelniczych do profilaktyki z wykorzystaniem nowych technologii i mediów. Aktywizacja i integracja seniorów (nie tylko) w bibliotece”
  Spotkanie zrealizowane
 • 11 października 2018
  Warsztat Adama Stromidło „Osoby niesłyszące w bibliotece publicznej – potrzeby, obsługa, podstawowe zwroty w Polskim Języku Migowym”
  Spotkanie zrealizowane
 • 8 października 2018
  Warsztat dr Anny Mierzeckiej „Multimedia, jako formy wsparcia w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wyszukiwanie informacji, aplikacje i narzędzia cyfrowe”
  Spotkanie zrealizowane
 • 5 października 2018
  Wykład z elementami warsztatu dr hab. prof. UMK  Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej „Dostępność bibliotek publicznych dla osób z niepełnosprawnością oraz oferta dla tej grupy użytkowników”
  Spotkanie zrealizowane
 • 4 października 2018
  Warsztat Aleksandry Sztajerwald „Biblioteka przyjazna dla osób z autyzmem”
  Spotkanie zrealizowane
 • 27 września 2017
  Wykład Anny Marii Czernow „Nagrody literackie dla książek adresowanych do dzieci i młodzieży – ich dobór i ocena. Działalność organizacji promujących wartościową literaturę dziecięcą”
  Spotkanie zrealizowane
 • 20 września 2018
  „Wartościowa współczesna literatura dla dzieci oraz rynek wydawniczy”. Wykład dr hab. prof. UW Grzegorza Leszczyńskiego.
  „Reinterpretacje baśni i wykorzystywanie motywów baśniowych we współczesnej literaturze dla dzieci”. Wykład prof. dr hab. Alicji Baluch.
  Spotkania zrealizowane.
 • 6 września 2018
  „Współczesna, polska i zagraniczna literatura dla dorosłych. Nowe trendy oraz polecane publikacje”. Wykład dr Anny Marchewki.
  Spotkanie zrealizowane

Projekt Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.