Kreatywny Bibliotekarz

Biblioteka Kraków, od września do listopada 2018 r., realizowała projekt pt. „Kreatywny Bibliotekarz – cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych” skierowany do pracowników miejskich bibliotek.

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl szkoleń, prelekcji oraz warsztatów. Wykłady dotyczyły zagadnień z zakresu biblioterapii i bajkoterapii, współczesnej literatury polskiej i światowej, a także grafiki oraz książki artystycznej. Zrealizowaliśmy również cykl zajęć poświęconych obsłudze specjalnych grup użytkowników.

Przedmiotem szkoleń były też metody pracy z czytelnikiem, np. zajęcia z elementami arteterapii i muzykoterapii. Ostatni moduł zajęć obejmował tematy z zakresu nowoczesnych narzędzi oraz metod pracy z młodym czytelnikiem, a także wykorzystania technologii.

Zrealizowane spotkania:

 • 29 listopada 2018
  Warsztat dr Krystyny Rybickiej „Kształtowanie gustów czytelniczych za pomocą tekstu i grafiki książkowej”
 • 29 listopada 2018
  Wykład prof. UP dr. hab. Michała Rogoża „Wpływ nowych technologii na kulturę literacką dzieci i młodzieży”
 • 22 listopada 2018
  Szkolenie Marcina Skrabki „Gamifikacja, tworzenie gier na podstawie literatury”
 • 15 listopada 2018
  Warsztat Marii Widerowskiej „Wykorzystanie arteterapii w pracy z czytelnikiem”
 • 8 listopada 2018
  Warsztat Szczepana Cieślaka „Wykorzystanie muzyki oraz elementów muzykoterapii w pracy z czytelnikiem”
 • 18 października 2018
  Warsztat z elementami wykładu dr Lidii Ippoldt „Terapeutyczna rola literatury. Zastosowanie biblio- i bajkoterapii w pracy z czytelnikiem”.
 • 12 października 2018
  Warsztat dr Renaty Aleksandrowicz „Rozważni i romantyczni”, czyli seniorzy w bibliotekach. Oczekiwania, dostosowanie oferty do ich potrzeb”.
 • 12 października 2018
  Warsztat dr Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy „Od tradycyjnych spotkań czytelniczych do profilaktyki z wykorzystaniem nowych technologii i mediów. Aktywizacja i integracja seniorów (nie tylko) w bibliotece”.
 • 11 października 2018
  Warsztat Adama Stromidło „Osoby niesłyszące w bibliotece publicznej – potrzeby, obsługa, podstawowe zwroty w Polskim Języku Migowym”.
 • 8 października 2018
  Warsztat dr Anny Mierzeckiej „Multimedia, jako formy wsparcia w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wyszukiwanie informacji, aplikacje i narzędzia cyfrowe”.
 • 5 października 2018
  Wykład z elementami warsztatu dr hab. prof. UMK  Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej „Dostępność bibliotek publicznych dla osób z niepełnosprawnością oraz oferta dla tej grupy użytkowników”.
 • 4 października 2018
  Warsztat Aleksandry Sztajerwald „Biblioteka przyjazna dla osób z autyzmem”.
 • 27 września 2017
  Wykład Anny Marii Czernow „Nagrody literackie dla książek adresowanych do dzieci i młodzieży – ich dobór i ocena. Działalność organizacji promujących wartościową literaturę dziecięcą”.
 • 20 września 2018
  „Wartościowa współczesna literatura dla dzieci oraz rynek wydawniczy”. Wykład dr hab. prof. UW Grzegorza Leszczyńskiego.
  „Reinterpretacje baśni i wykorzystywanie motywów baśniowych we współczesnej literaturze dla dzieci”. Wykład prof. dr hab. Alicji Baluch.
 • 6 września 2018
  „Współczesna, polska i zagraniczna literatura dla dorosłych. Nowe trendy oraz polecane publikacje”. Wykład dr Anny Marchewki.

Projekt Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.