Między powinnością kronikarza a miłością historyka | Spotkanie wokół książek dra Michała Niezabitowskiego

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowo krakowskie spotkanie z Michałem Niezabitowskim i Witoldem Beresiem już 29 marca o 17:00 w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” (Szczepańska 1).

 Między powinnością kronikarza a miłością historyka

Biblioteka Kraków oraz Muzeum Krakowa zaprasza na spotkanie wokół książek dra Michała Niezabitowskiego, Dyrektora Muzeum Krakowa: „Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 1899-1996-2019” oraz „O co toczy się ta gra”.

Z autorem książek będzie rozmawiał red. Witold Bereś.

O wizji przyszłości Krakowa wypowiedzą się przedstawiciele samorządu, świata kultury, edukacji i nauki.Zapraszamy!

Książki dra Michała Niezabitowskiego, Dyrektora Muzeum Krakowa: „Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 1899-1996-2019” oraz „O co toczy się ta gra”

 

 

„Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 1899-1996-2019”

Jest to pierwsza pełna monografia tej ważnej dla miasta instytucji. Autor – wieloletni pracownik i dyrektor MHK – szczegółowo omówił w niej losy Muzeum od jego początków po współczesność. Aspekt historyczny tej opowieści uzupełnił o analizę najważniejszych obszarów funkcjonowania placówki, a więc: działalności edukacyjnej, wystawienniczej, naukowej i wydawniczej. Publikacja zawiera bogaty materiał ilustracyjny, który stanowią w większości archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum, oraz liczne aneksy, w których zestawione zostały dane dotyczące najnowszych dziejów instytucji. Cennym uzupełnieniem tego wydawnictwa są również materiały źródłowe w postaci transkrypcji najważniejszych dla poznania i zrozumienia historii MHK dokumentów.

„O co toczy się ta gra”

Warto w tym miejscu dodać jedno zdanie o szacunku, jaki władze i członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa mieli i mają wobec woli Ojców Założycieli. Ten szacunek objawia się także i tym, że cele wyznaczone 125 lat temu uważamy za aktualne i wymagające kontynuacji.
Michał Niezabitowski – dyrektor Muzeum Krakowa
(fragment Słowa wstępnego)