Nagroda Żółtej Ciżemki edycja VIII

Trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Nagrody Żółtej Ciżemki

Do 31 stycznia 2024 r. można przesyłać propozycje do VIII edycji Nagrody Żółtej Ciżemki dla najlepszej książki dla dzieci i młodzieży.

Do Nagrody należy zgłaszać książki polskich twórców wydane po raz pierwszy w 2023 r., wydane w wersji papierowej oraz w języku polskim. Propozycje może składać każdy – osoby indywidualne oraz wydawnictwa.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres zoltacizemka@biblioteka.krakow.pl podając: tytuł książki, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko ilustratora, nazwę wydawnictwa, rok i miejsce wydania.

  • Jedna osoba może rekomendować tylko jedną książkę (indywidualny zgłaszający nie musi przesyłać egzemplarzy recenzenckich).
  • Wydawca może zgłosić do pięciu tytułów przesyłając jednocześnie 2-5 egzemplarzy danego tytułu na adres:

Biblioteka Kraków

Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3

31-154 Kraków

z dopiskiem „Nagroda Żółtej Ciżemki”

 

Kontakt i szczegółowe informacje:

zoltacizemka@biblioteka.krakow.pl

tel. 12 61-89-124, 12 61-89-126