Nabór zgłoszeń do Nagrody Żółtej Ciżemki za 2020 rok

Do 28 lutego 2021 roku można było zgłaszać książki do V edycji Nagrody Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży.

W tym roku kapituła nagrody będzie oceniać książki wydane po raz pierwszy w 2020 roku. Będą brane pod uwagę książki autorstwa rodzimych twórców: autorów tekstu i ilustracji.

Każda osoba ma prawo do zgłoszenia jednego tytułu, wydawcy – pięciu.

Zgłoszenia należało dokonać w formie pisemnej na adres organizatora (Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, Kraków) lub mailowo: anna.gregorczyk@biblioteka.krakow.pl.

Tylko zgłoszenia, którym towarzyszyło przekazanie egzemplarzy książek były rozpatrywane. Książki należy przesłać do 15 marca 2021 roku.

Nabór zgłoszeń: do 28 lutego 2021

Przesyłanie książek: do 15 marca 2021

Przeczytaj REGULAMIN

Sprawdź poprzednie edycje