• Nagroda Żółtej Ciżemki statuetka

Kapituła Nagrody Żółtej Ciżemki

Kapituła Nagrody Żółtej Ciżemki

dr Stanisław Dziedzic

Przewodniczący kapituły

dyrektor Biblioteki Kraków. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska, dziennikarstwa ), historyk literatury, publicysta, kulturoznawca, nauczyciel akademicki. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W latach 2004–2016 dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Miasta Krakowa, od 2017 roku dyrektor Biblioteki Kraków. Autor ponad tysiąca publikacji, w tym kilkuset o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Jego teksty autorskie tłumaczono na piętnaście języków. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK) oraz Komitetu Naukowego ds. Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Inicjator i koordynator fenomenu kulturowego pod Wawelem – Krakowskich Nocy („Noc Muzeów Krakowskich”, „Noc Teatrów”, „Krakowskich Nocy Jazzu”, „Nocy Cracovia Sacra”, „Nocy Poezji”).

aktualności Żółta Ciżemka
o nagrodzie Żółtej Ciżemki
regulamin Żółtej Ciżemki
kapitula Żółtej Ciżemki
statuetka
Nagroda Żółtej Ciżemki edycja I
Nagroda Żółtej Ciżemki edycja II
Nagroda Żółtej Ciżemki edycja III

prof. Alicja Baluch

prof. zw. dr hab., literaturoznawca, profesor zwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie była kierownikiem Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży, a także kierownikiem Katedry Literatury XX wieku. Jej dorobek naukowy koncentruje się wokół teorii literatury, pogranicza sztuk (literatury i malarstwa); charakterystyczne jest w nim zastosowanie kontekstów mitograficznych do interpretacji polskiej i światowej klasyki literatury dziecięcej. Opublikowała wiele książek naukowych związanych z interesującą ja tematyką. Jest członkiem Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydała trzy tomiki poezji i kilka książek dla dzieci i młodzieży, wierszem i prozą.

Kapituła Nagrody Żółtej Ciżemki
Kapituła Nagrody Żółtej Ciżemki

Marcin Bruchnalski

ur. w 1958 roku, jeden z najwybitniejszych krakowskich ilustratorów. Absolwent Akademii Medycznej i Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się ilustrowaniem książek dla dzieci, współpracując z licznymi wydawnictwami w Polsce i za granicą. Od lat tworzy dla czasopisma „Świerszczyk”. Najważniejsza nagroda – „Książka Roku” Polskiej Sekcji IBBY (1999) – za prace do książki Małgorzaty Strzałkowskiej „Rym, cym, cym, gdzieś mi z głowy uciekł rym”.

Izabela Ronkiewicz-Brągiel

zastępca dyrektora Biblioteki Kraków ds. merytorycznych. Magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Autorka i koordynatorka wielu projektów realizowanych w nowohuckich bibliotekach, m.in. „Wyjść poza mrok – informacja i edukacja”, „Nowa Huta czyta”, ”W przyjaźni z naturą”, „Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest”.

W 2014 r. odznaczona przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego Odznaką „Honoris gratia”. Od 2009 r. pracowała jako instruktor w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej, a od 2016 r. pełniła tam obowiązki dyrektora.

Kapituła Nagrody Żółtej Ciżemki
Kapituła Nagrody Żółtej Ciżemki

dr Anna Skoczek

doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, nauczyciel akademicki, pracowała w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, Zakładzie Języka Polskiego PWSZ w Tarnowie, Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – ZOD w Brzesku. Ukończyła filologię polską w krakowskiej WSP, historię w Uniwersytecie Jagiellońskim i studium dziennikarskie. W 2004 roku wydała książkę „Poezja świadectwa i sprzeciwu. Stan wojenny w twórczości wybranych polskich poetów”. Redaktor „Historii Literatury Polskiej” w X tomach oraz „Historii Literatury i Kultury Polskiej” (t.1-4) i autorka artykułów do tych publikacji. Inne publikacje książkowe: „Formy obecności pokolenia Nowej Fali na łamach >>Studenta<<” (1993), „Ślady na drodze. O twórczości Adama Zielińskiego” (2001), „Bajki naszego dzieciństwa” (2000), „Bajki naszych rodziców” (2002). „Poezja Solidarności. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek” (2006), „Poezja stanu wojennego. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek” (2014).

dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar

profesor nadzwyczajny w Katedrze Poetyki i Teorii Literatury IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, kierownik tej katedry. Wspólnie z zespołem tej katedry redaguje rocznik „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”. Od 2013 roku kieruje także Pracownią Literatury dla Dzieci i Młodzieży w macierzystej jednostce. Autorka książek: „Metaforyka oniryczna w liryce Młodej Polski” (2006), „Kołysanka w liryce XX i XXI wieku. Emergencja gatunku literackiego” (2014), i współautorka „Fenografii rodzinnej. Studiów i szkiców o twórczości Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego, Anny Janko, Mileny Wieczorek” (2017). Współredagowała wieloautorskie monografie: „Kamień w literaturze, języku i kulturze” (2013), „Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku” (2015), „Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze” (2016), „Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych” (2017). Jej naukowe publikacje w periodykach dotyczą genologii i tropologii literackiej, polskiej poezji XX i XXI wieku, prozy kobiet, utworów dla dzieci i młodzieży (z analizą tekstu i ilustracji).

Katarzyna Wądolny-Tatar

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other