Stanisław Moniuszko sławę swą zawdzięcza tworzonej muzyce o charakterze narodowym z elementami ludowymi, o czym świadczą stworzone przez kompozytora opery, jak również zamieszczone w „Śpiewniku domowym” pieśni skomponowane do słów wybitnych polskich poetów, z Adamem Mickiewiczem na czele.  Chcąc uczcić 200. rocznicę urodzin wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki, Biblioteka Kraków pozyskała środki na realizację projektu „Narodowy charakter twórczości Stanisława Moniuszki” dofinansowanego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej w ramach konkursu grantowego „Patroni roku 2019 – Fundacja Lotto”.

W ramach zadania, 7 września w czasie Narodowego Czytania, na pl. Szczepańskim zorganizowano koncert w wykonaniu Chóru I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie i Chóru Absolwentów I LO w Krakowie KANON pod dyrygenturą Ryszarda Źróbka, w czasie którego zaprezentowane zostały wybrane pieśni Stanisława Moniuszki. Występ chórów uświetnił balet dworski „Cracovia Danza”, który zatańczył do pieśni Moniuszki. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, wydarzenie transmitowano do Biblioteki Centralnej Miasta Wilna.

W Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy pl. Szczepańskim 1, zorganizowano wykłady poświęcone twórczości Moniuszki. Pierwszy pt. „Twórczość sakralna Stanisława Moniuszki z perspektywy instrumentalnej praktyki wykonawczej” wygłosił Marek Stefański, a drugi pt. „Pieśni Moniuszki czyli melodie podsłuchane w poezji” wygłosiła Magdalena Chrenkoff.

Zwieńczeniem projektu jest wystawa „Stanisław Moniuszko – krakowskie i wileńskie reminiscencje” oraz katalog do niej stworzony. Na ekspozycji, przygotowanej przez Bibliotekę Kraków oraz Bibliotekę Jagiellońską, we współpracy z Biblioteką Centralną Miasta Wilna, zobaczyć można najcenniejsze i najciekawsze dokumenty drukowane i rękopiśmienne związane z osobą Stanisława Moniuszki, kompozytora, dyrygenta i pedagoga, a także zapoznać się z recepcją jego twórczości w życiu kulturalnym dzisiejszego Wilna. Wystawę można oglądać do 7 lutego 2020 w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej.